• فارسی
  • English

توضیحات قایق بقا - چند نفره

در این شبیه ساز ماجراجویی، هواپیما شما در اقیانوس سقوط کرده، برخی از مسافران موفق به فرار شدند و در حال حاضر هدف اصلی آنها زنده ماندن، جمع آوری آوار و ساخت یک قایق است. تشنگی و گرسنگی تنها خطر نیست، اطمینان حاصل کنید که کوسه به شما حمله نمی کند.

در حالت چند نفره، می توانید با دوستان خود آنلاین با ساخت یک قایق بازی کنید.
بت سفارشی سازی شخصیت قهرمان خود را، تجهیزات سرد، سلاح و  لباس برای بهبود عملکرد ارتقا دهید.
با گرفتن بقایای شناور قایق، یک قلعه بسازید. ابزارهای کمکی را برای سرعت بخشیدن به روند به دست آوردید و  منابع را ایجاد کنید.
تغییرات نسخه 65.0:
- اشکالات برطرف شد
- اضافه شدن عناصر جدید بازی
- SDK به روز شده

The description of Raft Survival: Multiplayer

Survival on the raft simulator transfer you into a dizzying adventure. The aircraft crashed over the ocean, some of the passengers managed to escape and now their main goal is to stay alive, collect debris and build a raft. Thirst and hunger are not the only danger, make sure that the hungry sharks don't deciding stop your adventure prematurely!

Multiplayer mode
In our game you can play with your friends online and build a raft together.

Character customization
Upgrade your hero, make cool equipment and weapons for him. Clothing isn't only an appearance, but also an improvement in the character's performance.

Craft tools & build home
Catch the floating debris and expand your raft to the size of a fortress. Make auxiliary tools that will speed up the process of obtaining resources.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»