• فارسی
  • English

توضیحات روشن کامل

از این بازی جدید هیجان انگیز پازل لذت ببرید. رنگ مربع ها در رنگ های مختلف را بچنید، خیلی آسان نیست سعی کنید در اطراف موانع پیچیده و رنگ را در تمام سطوح مرتب کنید.
دانلود بازی: