• فارسی
  • English

توضیحات روشن کامل

از این بازی جدید هیجان انگیز پازل لذت ببرید. رنگ مربع ها در رنگ های مختلف را بچنید، خیلی آسان نیست سعی کنید در اطراف موانع پیچیده و رنگ را در تمام سطوح مرتب کنید.
تغییرات نسخه 1.2.17:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Perfect Turn!

New exciting puzzle game! Turn sponge and paint squares in different colors. Not so easy! Try to get around tricky obstacles and paint whole levels!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»