• فارسی
  • English

توضیحات 2248

2248 یک بازی پازل فوق العاده شماره برای آندروید است.
جستجو دو عدد همانند و اتصال آنها یک شروع است.
شماره اتصال بعدی می تواند 2 برابر شود.
این بازی زمانسی به پایان می رسد که هیچ شماره قابل اتصال وجود ندارد.
2248 مناسب برای تمام سنین و کاملا رایگان است.
تغییرات نسخه 1.46:
به روز رسانی SDK !!!

The description of 2248

2248 is a super casual puzzle number connection game for Android!
Once started,It is difficult to end!
The game is easy to play.

◉ Slide the number up, down, left, right, diagonal in any of the eight directions.
◉ Search and connect two same numbers as a start.
◉ The next connect number can be the same or can be multiplied by 2.
◉ The result is a multiple of 2 for all connected numbers sum.
◉ The score is the sum of all connected numbers.
◉ The game ends when there is no connectable number.

2248 is Suit for all age and completely FREE to play!

contact us:
Website: http://www.crystalrover.com
E-mail: curryvector@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/AbcVector-488597784826690
Twitter: https://twitter.com/BigdogDev