• فارسی
  • English

توضیحات یورش پادشاه

نبرد مبتنی بر استراتژی را با استفاده از ترکیب مهارت انجام دهید و از تجربه هیجان انگیز نبرد پویا در زمان واقعی لذت ببرید.
برای شکست دشمن از ترکیبات مختلف قهرمان و مهارت استفاده کنید.

اژدهای غول پیکر را با دوستان خود در محتویات مختلف سربه سر در زمان واقعی شکست دهید. با شکست اژدهای غول پیکر با همراهی دوستان، تجهیزات افسانه بدست آورید.

در آرنا شرکت کنید تا با 13 میلیون بازیکن بازی کنید. ماجراجویی نفس گیر، متمایز و بی پایان بازی یورش پادشاه را تجربه کنید.
در طول ماجراجویی خود قهرمانان را به طور رایگان بدست آورید و پیشرفت کنید تا قصه های جدید باز شوند.

ماجراجویی بی پایان یورش پادشاه که هرگز در بازی های نقش آفرینی قبلی تجربه نکرده اید. شخصیت های پر از احساسات و بیان هستن، شخصیت های واقعی سه بعدی درست مانند انیمه و شخصیت های خود را با لباس های مختلف تزئین کنید.
تغییرات نسخه 5.10.0:
[به روز رسانی 14.02.2023]
▶ Unity 3D License Update Task
▶ عملیات برای تثبیت سرور

The description of KING`s RAID

▶ Strategy-based real-time battle by utilizing Skill compositions!
Thrilling experience from dynamic real-time battle!
Use diverse hero & skill compositions to defeat the enemy!

▶ Defeat the giant dragon with your friends in various real-time PvP contents!
Acquire Legendary Gear by defeating the giant dragon with your friends!
Conquer each stage of the Raid and experience the Challenge Raid!
Participate in the Arena to play against 13 million players!

▶ A game with a great universe (storyline)!
Experience the breathtaking, distinctive, and endless adventure of King's Raid!
Obtain and progress heroes for free during your adventure to unlock new stories!
The never-ending adventure of King's Raid that you have never experienced in previous RPG games!

▶ Characters with full of emotions and expressions!
Real 3D characters just like anime!
Decorate your characters with various Costumes!

【Official Sites】
YouTube
https://bit.ly/2kVLRZ5

Facebook
English : https://www.facebook.com/Kingsraid.EN/
Thai : https://www.facebook.com/Kingsraid.TH/
Vietnamese : https://www.facebook.com/Kingsraid.VN/

Instagram
https://www.instagram.com/kingsraid_global_official/

Community
https://kr-official.community/en-community/

【Privacy Policy】
http://www.vespainc.com/policy/en/privacy.php

【Brand Site】
http://www.kingsraid.com/?lang=en

【Payment】
Free-to-play and offers in-game purchases.

【Permission Requests】
▶ KING's RAID will require the following permissions in order to properly launch and run the game after being installed.

[Required]
- Storage(USB Storage): Permission to access the KING's RAID folder in order to apply realtime patches, updates, bug fixes and more.

▶ You will not be able to play KING's RAID if you do not grant permission for [Required] permissions.

【How to Revoke Permission】
- Android OS 6.1 & higher: Go to [Settings] > [Apps] > [Select App] > [Permissions] > [Revoke Permission]
- Android OS 6.0 & lower: Unable to individually revoke permission. Please uninstall the application to revoke permission.