• فارسی
  • English

توضیحات پلیس ربات موتور سوار

با پلیس ربات موتور سوار در مقابل دشمنان و ربات های آینده مبارزه کنید. در این بازی شهر ها توسط روبات های آینده بهم ریخته است، با ربات پلیس شگفت انگیز خود، نبرد در برابر دشمنان را آغاز کنید و از مهارت های خود برای تکمیل ماموریت های پنهان استفاده کنید.

ویژگی های بازی
US Police Transform Cop Robot Bike Pigeon Game - پلیس ربات موتور سوار:
  • ماموریت های چالش برانگیز پلیس ربات ایالات متحده
  • گیم پلی بازی عالی با گرافیک HD واقع گرایانه و جلوه های صوتی جذاب
  • محیط شهر فوق العاده
  • گیم پلی اعتیاد آور
تغییرات نسخه 2.4:
- اصلاحات و بهبودهای جزئی

The description of US Police Transform Cop Robot Bike Pigeon Game

US Police Transform Cop Robot Bike Pigeon Game in a new idea in real robot transforming games & police bike robot games where spy pigeon is against futuristic robot enemies and stop your rivals in this real robot transformation games. The futuristic city in this transforming robot games is invaded by futuristic robot, police robot bike robot transformation game. The futuristic robot transformation game has just begun in survival city where muscle car robot enemies will not let finish secret stealth spy mission. This amazing US police cop robot bike transformation into flying pigeon robot will help you win grand battle against muscle car robot, robot bike as the flying bird will be on secret stealth spy mission. In cop robot stealth mission you have to utilize your futuristic warfare experience, stealth mission spy skills to evade the enemies in pigeon games. Gear up for US Police cop robot bike transforming game, as this robot transforming game will make you the legend of real robot bike, muscle car robot flying robot games and spy pigeon simulator game. Transform cop robot bike and flying robot bike into flying pigeon robot for secret spy stealth mission to take down your muscle car robot rivals in real robot games.


Pigeon robot is trained by intelligence agency for spying purpose in transforming robot games where US police pigeon transforms into US police robot bike to chase and destroy futuristic rivals. Real US Police Transform Cop Robot Bike Pigeon Game offers the best robot bike pigeon spy games and action features to control a futuristic robot pigeon to battle against muscle car robot and enjoy the transforming robot bike & pigeon attack in cop robot flying bird games. This free to play US police robot bike transformation spy games pigeon simulator where spy pigeon robot act as secret agent in police spy game is the unique combination of all transforming robot games for the users who love futuristic robot action games, animal simulator game, police spy games. Futuristic Robot bike games and are ready to explore flying pigeon robot on stealth mission in cop robot US Police bike robot transforming games.


What makes flying pigeon robot bike stealth mission police spy game one of the real transforming robot games, pigeon spy games and survival games is that it is mixture of critical shooting stealth missions and super spy rescue missions in transforming robot games into spy pigeon police spy games. Flying spy pigeon has a secret rescue mission to collect secret messages for his intelligence force in best cop robot transforming games and attack monster on its way. In futuristic robot games survive from obstacles to take secret pictures through eyes and fire enemies in futuristic robot shooting battle and secret stealth mission. Enjoy free wifi pigeon simulator game on your devices and get on exciting and thrilling spy adventure.


Features:
• Challenging missions in US Police cop robot bike transform pigeon simulator
• Pigeon spy mission in city & take secret pictures
• Action packed gameplay with Realistic HD graphics and engaging sound effects
• Superb city environment with most addictive gameplay

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»