• فارسی
  • English

توضیحات جریره بقا - فرار وحشی

جریره بقا - فرار وحشی داستان یک قهرمان است، که در یک جزیره جنگلی توسط قدیمی ترین موجودات زمین گیر افتاده است. شما با یک تفنگ تک تیر انداز برای شکار جانوران وحشی مجهز شده اید. با تیراندازی و کشتن حیوانات اسلحه های بیشتری دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند، در جزیره گمشده زنده بمانید. تیراندازی و مهارت های شکار خود را با اول شخص تیراندازی در ماموریت های حفاظت از زندگی نشان دهید.

در فرار از جزیره مانند یک قهرمان زنده بمانید و برای آزادی خود مبارزه کنید. ماجراهای زنده ماندن با فرار سخت از جزیره گمشده همراه گرگ های وحشی آغاز می شود. از تبر، اسلحه و تفنگ برای فرار و انجام مأموریت استفاده کنید.

شما باید از تمام مهارت های خود برای زنده ماندن در جزیره استفاده کنید.
از تبر برای بریدن درختان، جمع آوری چوب برای آتش، جستجوی شکار و حیوانات استفاده کنید. سیب ها را بخورید، آب بنوشید و درختان را برای آتش و سلاح جمع آوری کرده تا غذا را از گوشت حیوانات دریافت کنید.
خود در برابرحیوانات وحشی و زامبی های جزیره محافظت کنید.

ویژگی های بازی Survival Island - Wild Escape - جریره بقا - فرار وحشی:
  • حمله با اسلحه خود برای کشتن زامبی
  • استفاده از تفنگ تک تیراندازی برای شکار حیوانات وحشی جزیره
  • کاوش در جزیره و تجربه شکار شگفت انگیز است
  • برای مبارزه و زنده ماندن از تبر، تفنگ و اسلحه خود استفاده کنید
  • به روز رسانی منظم با محتوای جدید
  • خوردن سیب و جمع آوری بطری های آب برای حفظ انرژی است
تغییرات نسخه 1.1.9:
- بهبود طراحی سطح
- کنترل های مبتنی بر فیزیک واقعی

The description of Survival Island - Wild Escape

Survival Island - Wild Escape is a story of Survival hero who is in the middle of a situation on jungle island surrounded by the earth’s oldest creatures. You are equipped with a sniper rifle to hunt the wild beasts. As you shooting and killing the animals you will get more guns that will help you survive from lost Island! Show your shooting and hunting skills with First Person Shooting in hunting & escape life safeguard missions.


Escape from an Island like a real survival hero to struggle for your freedom. Survival land adventures begins with a hard time escape from lost Island along with wilder wolf. Seek help from your axe, guns and rifles expertise for escape day mission. Fight the savage targeted missions & combat the zombies to save your life.1st person assault shooting to evolve as brave hunting warrior in this thrilling adventures game for a life escape wild mission. Master your survivor escape plan and use wolf to attack on your rivals. Use all the possible tools and weapons to defend yourself from zombies and wilderness creature.


You have to use all your sneaking & hunting skills to survive in island! Use hard axe to cut trees, collect wood for fire and search some hunting meet from animals. You will have to eat apples, drink water and cut trees for fire and weapons to get food from animal’s meat. Defend yourself from wild animals and zombies of the island. Survival Island wild escape is new adventure simulator of jungle world survival with adventure missions. Let’s start Hunting & Survival voyage. Plan the Mission to escape from the dangerous Island to survive and return back home.


Survival Island - Wild Escape Game Features:

• Complete freedom of action and adventures
• Wilderness of Assault shooting guns to kill the zombies
• Sniper rifles to hunt island wild animals
• Explore Island and get amazing hunting experiences
• Use axe, rifles and guns to combat and survive
• If you get hungry you become rust
• Regular updates with new content
• Eat apples, meet & collect water bottles to uphold energy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»