• فارسی
  • English

توضیحات گانگان بازی تیراندازی آنلاین

به دنبال یک بازی آنلاین چند نفره با پلتفرم تیراندازی هستید؟
این بازی تیر اندازی ساده و آسان برای شروع و بسیار سرگرم کننده است.
مواردی که شانس برنده شدن را افزایش می دهد را انتخاب کنید.
گانگان بازی تیراندازی آنلاین یک بازی استراتژیک مبارزه برای ساخت قبیله است.
از این بازی تیراندازی سرگرم کننده قطعا لذت خواهید برد.

ویژگی های بازی Gungun Online: Shooting game - گانگان بازی تیراندازی آنلاین:
  • آنلاین 1 در مقابل 1، 2 در مقابل 2، 3 در مقابل 3
  • ز رقابت با دوستان و دیگر بازیکنان
  • حالت کمپین برای کشف دنیای آنلاین به منظور جمع آوری مواد برای پیشرفت و رفتن به سطح بعدی
  • سیستم چت با هم تیمی ها
  • ساخت قبیله خود و شرکت در رتبه بندی
  • مبارزه با رئیس
  • پیوستن به دیگران برای شکست رئیس
  • استراتژی منحصر به فرد
تغییرات نسخه 3.9.5:
رفع مشکل ورود به فیس بوک

The description of Gungun Online: Shooting game

Looking for a multiplayer online game?
Looking for platform shooting game?
Looking for strategy turn based shooting game?
Gungun Online: Shooting game: THE LEGENDARY ONLINE SHOOTING GAME IS HERE!

Gungun Online: Shooting game is simple and easy to start. Just drag and shoot! Follow tutorials, raise your skills and items, and become the ultimate Gunguner!
Gungun Online: Shooting game is a very fun online game. Explore Campaign, PvP Online, Ranking matches, Clan Wars, and more!
Gungun Online: Shooting game has a lot of strategy. Mobiles have special abilities. Avatars with unique Ultimate. Items that increase your winning chance. Choose your combination to win the game!
Gungun Online: Shooting game has many fabulous skins: normal, rare, super rare, legendary. Choose your skins collection!
Gungun Online: Shooting game is a strategy team game! Join hands to fight boss, build clan, and complete quests!
Gungun Online: Shooting game will definitely bring you fun and endless enjoyment.

😍 HOT FEATURES

🔥 Real-time multiplayer with PvP Online, 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, Ranking matches, Clan Wars, Boss Fight. Enjoy competing with friends and other players
🔥 Campaign mode: Explore the GunGun Online worlds to gather ingredients to progress to next level.
🔥 Ingame chat system: Chat with your teammates!
🔥 Clan: Build your Clan and participate in Clan Wars ranking.
🔥 Boss fight: Join hands with others defeat the boss!
🔥 Strategic mobiles: Legendary mobiles with unique strategy.
🔥 Avatar system: Each with special stats and Ultimate skill.
🔥 Skins collection: Become fashionista! A lot of Skins to choose from.
🔥 World leaderboard: Best players will be honored with utmost titles and rarest rewards!
🔥 No registration required to play! Play with your Google, Facebook account directly!

🔨 HOW TO PLAY

⚔ Select a mobile to join a battle in arena (PvP Online) or campaign mode to fight with another players or monsters.
⚔ You will gain points and be awarded medals as you progress. Climb the leaderboard and become the ultimate Dragon!
⚔ There are 4 kinds of mobiles: physic, magic, boom, light. Each kind of mobile has different advantage to different kind of mobiles. Make sure to use this strategy in your games.
⚔ There are many different avatars to choose from. Each avatar have an unique ultimate skill. Using avatar skill at the right moment may turn the tide of the match.
⚔ Collect keys to unlock skins for your collection.
⚔ There are various items to use during the match: dual, heal, teleport, shield. Use these wisely to win the game.
⚔ Shuffle through from different room mode to have a more interesting match: avatar on, avatar off, wind enabled, no wind, 1vs1, 2vs2 score, 2vs2 death match, sudden death.

🌟 Join us now and enjoy Gungun Online!

❤ Check out our latest news and claim 🎁Free gifts 🎁 from the Fanpage:
Facebook: https://www.facebook.com/gungunonline
Twitter: https://twitter.com/GungunOnline

❤ Or join Gunguners community group: https://www.facebook.com/groups/643250102472955/

🔔 Permission notice:
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE and READ_EXTERNAL_STORAGE permissions are required to save your login data on your external storage for auto login feature.
- GET_ACCOUNTS is required to manage google accounts in case the device has more than one accounts.