• فارسی
  • English

توضیحات از بین بردن عروسک

مانع های حرکتی ضد مرگ را انجام دهید. به دیوارها سقوط کنید، استخوان ها را بشکنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امکانات بازی Ragdoll Dismounting - از بین بردن عروسک:
  • سیستم فیزیکی فعال منحصر به فرد
  • جلوه های صوتی ترد
  • چندین سطح
  • وسایل نقلیه متعدد
  • غرفه های مختلف برای شخصی سازی سطح
  • به جای آدمک های از تست تصادف استفاده کنید
تغییرات نسخه 1.95:
برخی از اشکالات را برطرف کنید
بهبود عملکرد

The description of Ragdoll Dismounting

Ragdoll Dismounting : Perform death-defying motor stunts; crash into walls; break bones and Share your friends!

How To Play:
- Tap and Hold on button Start and "Eject" if you want

FEATURES:
- Unique active ragdoll physics system
- Crunchy sound effects
- Multiple levels
- Multiple vehicles
- Multiple props for level customization
- Use stickmen instead of ordinary crash test dummies

You need to damage the character stickman score as many points as possible.


*** Do not attempt game actions in real life. ***