• فارسی
  • English

توضیحات پاهای رولی

استاد ربات و رول خود باشید، قدم بزنید، راه خود را به پیروزی صعود دهید.

برای به دست آوردن سرعت، روی دامنه ها بپیچید و از پاهای خود عاقلانه برای صعود در مناطق دشوار استفاده کنید.
تغییرات نسخه 2.7:
زبانهای جدید!
دانلود بازی: