• فارسی
  • English

توضیحات زامبی عاشق

یک زامبی دوست داشتنی عاشق یک دختر شده و در جستجوی زامبیوم برای تبدیل شدن به انسان معمولی است.
دنیای زامبی ها، وسیع، درخشان و پر از شخصیت های خنده دار است. اکتشاف در جزیره های باشکوه و ایجاد مسیری برای خود جهت نزدیک شدن به حل راز زامبی ها.

پرورش گیاهان، میوه ها و گل های غیر معمول برای پخت زامبیوم. ساخت ساختمان های مشهور دنیا، اتمام رساندن وظایف و تزیین جزیره خود برای تبدیل شدن به یک انسان و یافتن عشق خود.
تغییرات نسخه 4.39.1:
مورگان چالش های جدیدی را معرفی می کند! با قطب نما طلایی جوایز سفر بیشتری دریافت کنید و دوبلون های خود را صرف تزئینات جدید دزدان دریایی کنید!

The description of Zombie Castaways

70 million players around the world play the game in 15 languages.
A friendly zombie falls in love with a girl and sets off in search for Zombium to become a Human.
The world of zombies is vast, bright, and full of funny characters. Explore magnificent islands and make your way through the thickets to take a step closer to solving the Zombie’s secret. Grow unusual plants, fruits, and flowers to cook Zombium. Construct world famous buildings, complete tasks, and decorate your island to become a Human and find your Love.
In the game you’ll find various zombie-workers helping you clear the island and build a town, such as woodcutters, stoneminers, fishermen, treasure hunters and cooks. You'll be able to harvest dozens of unique plants and make terrific potions. You can travel to different islands in search of new treasures in order to reach the Ancestors’ Land, become a Human, and then return to the city of people and find your Love.
Follow us on our official Facebook page: https://www.facebook.com/ZombieCastaways/
Terms of Use: http://vizor-interactive.com/documents/zc_mobile/eula_googleplay.html
Privacy Policy: http://vizor-interactive.com/documents/zc_mobile/pp_googleplay.html

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»