• فارسی
  • English

توضیحات افسانه های جریان

مشتریان مشکل دارند. لوله کشی را درست کنید و آنها را ذخیره کنید. در اسرع وقت به آنها کمک کنید و ده ها امتیاز کسب کنید.
تغییرات نسخه 1.4.2:
ما آماده ایم که تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم. اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن.

تیم ما تمام بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. اگر کارهای ما را دوست دارید، بازخورد ما را بگذارید و در صورت تمایل می توانید هرگونه بهبودی را ارائه دهید.

The description of Flow Legends

Clients are in trouble. Fix the plumbing and save them. Help them as soon as possible and earn dozens of points.