• فارسی
  • English

توضیحات بازی موتور سواری ربات قهرمان خفاش

به عنوان یک ربات خفاش ابرقهرمان پرواز کرده و ماموریت های نجات را کامل کنید. شهر مافیا به یک خفاش ابرقهرمان نیاز دارد تا شهر جرم و جنایت را نجات دهد. بیایید به هوا بپریم و دشمنان را در نبرد ابرقهرمانی بکشیم. وظیفه شما به عنوان یک جنگجو ابرقهرمانی تعقیب جنایتکاران بزرگ شهر مافیایی است.
تغییرات نسخه 12.2:
خفاش اضافه شد

The description of Hero Bat Robot Bike Games

Fly as a superhero bat robot RPG game and complete robot battle rescue missions against a real mech robot transforming games. Become a futuristic bat robot fighting games in mech robot transforming games. Jump in as action superhero bat robot transforming war to experience with flying bat dark man in Mech battle robot war. Enjoy superhero robot games just like the real time mech robot transforming games in open world. Mafia city needs a superhero bat RPG action game who can save their crime city from mech battle robots war in bat robot fighting games. Overcome the enemy by performing real action gangster grand dark rises in superhero bat robot shooting games. An enthusiastic Superhero bat Robot shooting games for citizen’s rescue is needed as the Mech battle robots war are approaching the grand city. Flying bat superhero mobile game in grand gangster mafia chases between rival gangs superhero robot arena RPG games. Have fun and hovering over the gangster mafia city in all seasons in the epic auto bat battle alien. Enjoy Superhero Robot arena bike game transforming war in grand gangster mafia chase with superhero bat robot shooting games. Let’s jump into the air and kill enemies in Flying robot superhero battle game as soon as possible. This mech robot transforming game in superhero bat dark man knight rises makes you win the most epic mega robot fighting games fight of all time. In the flying bat robot fighting games, unlock different superhero robots game in open world robot battle alien bike games. we need a strategy to eliminate the wanted criminals from the grand gangster mafia city rescue missions. Your duty as a superhero robot warrior is to chase grand gangster mafia city criminals in the this mafia city. This evil city need a superhero RPG in Mech battle robots war to destroy their evil plans of enemies. Superhero bat hero robot superhero RPG Games are a complete package for the fans of superhero robots game. The Grand gangster mafia has the superhero robot arena action fighter just like the other auto robot battle aliens. This grand gangster mafia game is one of the finest mech robot transforming game packages. Enjoy the grand action of superhero bat robot shooting games in this unique transforming robot battle Game. This is about the life journey of a superhero RPG bat robot game, who is chosen to clean the mafia city from the grand gangster mafia city in a bat robot fighting games superhero robot war. Superhero bat robot shooting games battle Features: Experience the most realistic flying bat hero mega robot games of all time. Ultimate bat superhero robots game FPS mechanics Realistic overview of the mafia city and rival transforming of hero robot shooter Adventure of crime city Mech battle robots war in modern mafia city environment. Extraordinary Superhero bat robot adventure games with robot fighting Multiple rescue missions of robot superhero robot games in air Transformation of superhero robot arena battle game Endless Mech battle robots wars in superhero robot arena battle shooter fighting challenge

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»