• فارسی
  • English

توضیحات هدف مرگ - زامبی

در سال 2040 جنگ جهانی 3 اتفاق افتاد، مرزهای کشورها تغییر کرد، بعد از امضای قرارداد انجام پروژه های آزمایشی برای تبدیل کردن زندانیان به قاتلان جهنمی، اتفاقات فراوانی افتاده است. همه چیز نابوده شده و تنها شما و مامور M باقی مانده اید.
جای هیچ اشتباهی وجود ندارد؛ راهی برای فرار هم نمانده است. تنها راه چاره، خالی کردن جاده و محل های مختلف از دست زامبی ها است.

ویژگی های بازی هدف مرگ - زامبی:
  • گرافیک سه بعدی خیره کننده با رعایت جزئیات کامل
  • افکت های صوتی و صدای طبیعی در کنار موسیقی
  • زامبی هایی که به دنبال شما هستند را نابود کنید.
  • لوازم خود را برای رویارویی با موجی از زامبی ها، بهبود بخشید.
  • تجربه تیر اندازی سه بعدی و تک تیر انداز زامبی شدن
  • با زامبی های مختلف روبرو شوید.
  • با محیط اطراف خود تعامل کنید تا از موقعیت خود دفاع نموده و زنده بمانید.
تغییرات نسخه 4.34.1.1:
بقایای عزیز ،
آنچه ما در این به روزرسانی به شما می دهیم:
 - اسلحه های قدرتمند جدید: FIM 92 Stinger
 - جلوه جدید برای رویدادهای آینده
 - بهبود بازی
 - رفع برخی از اشکالات جزئی

با تشکر از حمایت های شما و از بازی ما لذت می برند.
دانلود بازی: