• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ ماشین

یک راه عالی برای یادگیری تکنیک های پارک در موقعیت های ساده و پیچیده. با کنترل وسایل نقلیه، تفاوت را احساس کنید و از بهترین گرافیک و فیزیک بازی لذت ببرید.

ویژگی های بازی Car Parking 3D HD - پارکینگ ماشین:
  • نمایش کابین همه اتومبیل های لوکس
  • وسایل نقلیه عالی
  • مجموعه ای کاملا و رایگان
  • سه سطح دشواری
  • رانندگی در شهر
  • گرافیک قابل برنامه ریزی برای دستگاه های آهسته
  • 8 اتومبیل و 108 سطح
  • سطح گرافیک را می توان در تنظیمات تغییر داد.

The description of Car Parking 3D HD

A great way to learn the parking technique in simple and complex situations. Feel the difference of control on maneuvering and oversized vehicles. Enjoy the best graphics and physics.

- Cockpit view for all cars ("luxury", "suv", "sport"...)
- Realistic world
- Detailed vehicles
- Absolutely free set of levels
- Great physics
- Three levels of difficulty
- Steering
- City driving
- Customizable graphics for slow devices
- 8 cars and 108 levels

The level of graphics can be changed in the settings. Enjoy the new car parking game 3d 2017. Try best parking simulator and be careful on real public roads :)

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»