• فارسی
  • English

توضیحات پرواز هواپیمای شهر

یکی از بهترین شبیه سازهای هواپیما. رویای پرواز به عنوان خلبان و تسخیر آسمان را به حقیقت تبدیل کنید. لذت بردین از جزئیات طراحی شده هنگام پرواز با کنترل فوق العاده و دقیق.
با رفتن به کابین و نشستن در جایگاه خلبان، موتور هواپیما را روشن نموده و با گذشتن از مکان های دیدنی، بر فرار آسمان پرواز کنید.

ویژگی های بازی City Airplane Pilot Flight - پرواز هواپیمای شهر:
  • جزئیات فراوان ساختمان ها و فرودگاه ها
  • سیستم آب و هوایی پویا
  • نور پردازی و صدای واقعی
  • نمای ویژه به هواپیما
  • مشاهده خرابی های هواپیما و افکت دود
  • دوربین های مختلف از زوایای متفاوت
  • سیکل روز و شب
  • بازی بدون نیاز به اینترنت
تغییرات نسخه 2.70:

کنترل جوی استیک با توجه به بازخورد کاربر برای کنترل روان اضافه می شود!
plane هواپیمای خود را به طور همزمان در تمام جهات به سمت چپ یا راست در مسیری دورتر حرکت دهید. ️
with با کنترل جوی استیک جدید از میان کوهها پرواز کنید و با کنترل در دست سفر را برنده شوید.
بهبود تصاویر بصری در حالت کلاسیک.
the مسافر را انتخاب کنید و یک خلبان مسئول باشید!
⚡ کاپیتان! 👨✈️ خودتان را باور کنید. ️

The description of City Airplane Pilot Flight

City Airplane Pilot Flight
One of the best airplane game simulator.Ever dreamed to be a pilot and CONQUER the skies with Avion flight? get ready yourself to go higher with City Airplane Pilot Flight; because the latest plane simulator offers you the most sophisticated flight simulator that includes multiple plane and detailed airports. enjoy fully featured flight simulator with most realistic flying experience in the palm of your hand. Aircraft Flying Simulator is highly advanced simulation developed for android users, that airplane simulator offers the most comprehensive experience of controlling and flying a commercial jet plane.
unleash your inner maverick and be a pro pilot to steer the modern plane in real plane simulation game. with this simulation, you will fly a large selection of highly detailed jumbo planes across the world in dynamic real world weather system, and with a wide range of weight configurations. you will surely become an interested novice and a skillful pilot with idealistic to realistic flight simulation experience. Fly Cargo Jet Flight Free will improve your skills and take you on an adrenaline-filled aero plane flying adventure with progressive camera and immersive features.
Take your seat in the cockpit view and start the engine of realistic aircraft to start your flight journey through the various stunning locations. Explore the world with immensely high detailed planes in high quality never seen before. your main goal is fly your cargo plane jet from one airport to another city airport destination. Fly aero plane as professional pilot and steer your plane through all of the checkpoints to ensure your flight is flying to the correct destination. When reach at designated airport slow down the plane prepares for landing at your marked parking destination zone. Be careful avoid to crash your plane with buses and other parked planes along the runway. When you successfully complete the landing in given time without any collision you complete your level.
If you really fan of flight simulation games then you will surely play this Airport Cargo Plane Flight Sim game. Play and enjoy the plane journey with thrilling high detailed atmosphere and awesome sound effects. Download absolutely free from google play store and fly over skyscrapers.
Airplane game Cargo Flight Sim Features:
- High detailed building and airports
- Dynamic real world weather system
- Realistic lightning and sounds of aircraft
- Tons of exclusive entertaining levels
- Unique cockpit view and environment
- Plane crashes and amazing smoke effects
- Multiple camera angles for showing different views of plane
- Time and weather cycles
- Offline and free to play

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»