• فارسی
  • English

توضیحات تراکتور حمل و نقل - شبیه ساز کشاورزی

تراکتور حمل و نقل - شبیه ساز کشاورزی یک سیستم تست باغبانی است، که در آن می توانید از مزرعه خود برداشت کنید. در این بازی کشاورزی شروع به آماده سازی زمین با کولتیواتور می کنید. در بازی باید همه کارها را انجام دهید، یک کشاورز نیاز به بهبود وضعیت خود با جمع آوری محصولات دارد، بنابراین با استفاده از کاتیاتور دانه های گیاهی را بکارید و با جمع آوری محصول، گندم خود را به فروش برسانید، می توانید زمین جدیدی را که نیاز به توانایی های پرورش شما دارد، باز کنید.

هر مرحله کشت، یک ماموریت است که با رانندگی سنگین مراحل را انجام می دهید. کشت یک ​​روش اشتغال برای جمعیت عمومی است که در آن زندگی می کنند و در حال گسترش یافتن به سمت پرورش های حرفه ای است. در این شبیه ساز در زمین ها کشاورزی کار می کنید و حیواناتی مانند گاو، مرغ، بز و ... را پروش می دهید.

ویژگی های بازی Tractor Cargo Transport: Farming Simulator - تراکتور حمل و نقل - شبیه ساز کشاورزی:
  • جمع آوری برداشت
  • سیستم واقعی کشت
  • مدیریت همه چیز در مزرعه
  • رابط کاربر صاف بسیار جدید
  • مراقب موجودات خود باشید
  • مزرعه خود را مدیریت کنید و سود به دست بیاورید
  • سیستم واقع گرایانه
تغییرات نسخه 0.1:
رفع اشکال

The description of Tractor Cargo Transport: Farming Simulator

Chained Tractor Cargo Transport: Farming Simulator the homestead test system where you can deal with your own ranch and collect your harvests. In this ultimate farming real chained tractor driving cargo diversion you will begin to influence the ground to prepared and with the cultivator you can accomplish this. Be that as it may, you have to do it before you come up short on gas in this real chained farming tractor mountain cargo chain break driver else you need to pay for a refill.
In extreme chain tractor heavy cargo transport you need to do everything an agriculturist needs to improve the situation his collect so utilize the chained cultivator, plant seeds, water the plant, gather your yields and offer it. When you have sold your reap you will open some new ground what needs your cultivating abilities
Each phase of cultivating is a mission in this tractor farming extreme cargo chained driving, so you can do a considerable measure of stages.
Play farm tractor cargo drive transport legend and Attach your trolley with tractor and begin for transporting
Cultivating is a methods for employment for the general population living wide open receiving cultivating profession.In this modern chained tractor transport driving simulation Farmers have sections of land of prolific land and creatures like cow, wild ox, chickens, goats and so on and apparatus like chain break tractors, extraordinary cultivating recreation chained trucks, gatherer, water provider, edit choppers, trolley and sprayer and developing rice, wheat, corn products and cotton fields. offroad chained tractor driving cargo 3d is another idea where you will feel like a genuine virtual agriculturist. Utilize current apparatus to wind up noticeably an effective agriculturist.
In this chained tractor excavator farming cargo free you perform errands like Field Plowing, pesticide showering into the fields, watering the fields, developing the wheat, cotton and rice crops and other cultivating exercises are a piece of this chained cultivating reenactment diversion,chained car cargo tractor driving farmer adventure.Play modern offroad tractor mountain cargo chained car and Transport wheat, rice and creatures to the grain market and city market and offer.
They are agriculturists who delivered unadulterated common nourishment and contributed in the economy of his nation in this classic chained farm tractor transporter 3d. They for the most part develop rice, wheat and corn crops. Presently he is taking in search furrow cultivating from customary Indian agriculturists in this chained offroad tractor cargo extreme farming. Its scrounge furrow cultivating season so its ideal time to reap your products. They likewise had a little market in the wake of intersection the stream. This reasonable fast chained tractor mountain cargo driving diversion depends on agriculturist life. This magnificent farming hill climb cargo tractor chained driving amusement gives you an extraordinary opportunity to wind up noticeably a gatherer and appreciate farming tractor drive village harvest diversion.
Exhausted with chained driving little chain crane or immense development cranes,chain taxi driving, rough terrain chained prado amusements and chained truck test system recreations and creature transport diversions, than its opportunity to attempt real tractor village farm simulator and stopping. real agriculture drive tractor cultivate is another idea where you will feel like a genuine virtual rancher.
Farm Tractor Village Harvest Simulation Features:
- Get out in the field and collect your harvests
- Realistic cultivating test system
- Manage everything at the ranch
- New very point by point 3D designs and a smooth UI.
- Take great care of your creatures and pitch them to market to acquire benefit.
- Amazing rancher involvement in this reaping test system.
- Manage your homestead and reap your yields
- Realistic tractor cultivating test system
- Drive tractors and a join reaper

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»