• فارسی
  • English

توضیحات توپ های شن و ماسه

با حرکت انگشت راهی برای توپ های خود ایجاد کنید. از موانع جلوگیری کرده و تا آنجا که می توانید توپ های زیادی کسب کنید.
تغییرات نسخه 1.5.0:
بروزرسانی شهر بزرگ! نام تجاری Sand Sand City جدید را ببینید.

- سطح جدید
- توپ های جدید
- رفع اشکال و بهینه سازی عملکرد
دانلود بازی: