• فارسی
  • English

توضیحات توپ های شن و ماسه

با حرکت انگشت راهی برای توپ های خود ایجاد کنید. از موانع جلوگیری کرده و تا آنجا که می توانید توپ های زیادی کسب کنید.
تغییرات نسخه 2.3.30:
- فصول جدید گذرگاه شنی
- رفع و بهبود

The description of Sand Balls

Make a path for your balls by moving your finger. Avoid and crash obstacles. Get as many balls to finish as you can.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»