• فارسی
  • English

توضیحات فتح تاج و تخت

اژدها به آسمان حکومت می کنند و ارتش مرده ها قلمرو را تهدید می کنند. به بازی فانتزی تاج و تخت بپیوندید. خانه خود را بسازید و ارتش خود را ارتقا دهید تا به یک منظر خطرناک هدایت شوید. تاج و تخت یک بازی استراتژی برای فتح هفت پادشاهی در زمستان است.
خانواده وستروس خود را بسازید و برای تاج و تخت مبارزه کنید.
ارتش خود را قوی کرده و در برابر رقیبان مبارزه کنید تا صندلی های قدرتمند را جذب نمایید.
کنترل های خود را بیشتر کرده، زیرا هر صندلی قدرت شما ارتقاء نظامی و اقتصادی می دهد.
نقشه را بدست بیاورید، با دشمنان برخورد کنید و نفوذ خود را گسترش دهید.
پادشاهان را از بالا به پایین بکشید.
سیستم اجتماعی نوآورانه که اجازه می دهد تا بازیکنان به استخدام در ببایند. مبارزه با جنگ در کنار متحدان خود را از دست ندهید.
تعامل با شخصیت های کلیدی و گرفتن مکان های نمادین. استفاده از سیستم اعتقادی نوپا، که به شما اجازه می دهد تا دوستان خود را به عنوان پادشاه تان انتخاب کنید.

تغییرات نسخه 3.9.370344:
رفع اشکالات عمومی

بهبود ثبات و بازگشت به عقب

پیشرفت در آموزشها

The description of Game of Thrones: Conquest™

Westeros is at war. Great houses clash, dragons rule the sky, and the army of the dead threatens the realm.  Live out your fantasy and join the war.  Build your house and raise your army as you navigate a dangerous political landscape.  Based on the award winning HBO series, Game of Thrones: Conquest allows players to become a Lord in Westeros and define a strategy for conquering the Seven Kingdoms. Winter is here and your enemy’s army will not wait to clash swords.  Wage war and join the battle today to capture the Iron Throne!

A TRUE GAME OF THRONES EXPERIENCE
“In the game of thrones, you win or you die.” - Cersei Lannister

-Become a lord of Westeros: Build your great house, create your sigil, and Fight for the Crown
-Interact with key characters from the hit HBO series including Jon Snow, Daenerys Targaryen, Petyr Baelish, Cersei Lannister and more.
-Capture 120+ iconic Seats of Power like Winterfell, Castle Black, Dragonstone, and King’s Landing
-Navigate the dangerous political landscape using the innovative Allegiance System to live out the fantasy of claiming The Iron Throne and -winning the Great War

THE SEVEN KINGDOMS WILL REMEMBER YOUR NAME
“It’s the family name that lives on. It’s all that lives on.” - Tywin Lannister

-Build your house and claim your territory to rise in political influence
-Raise your army and clash against rival lords to capture iconic Seats of Power
-Defend your strongholds, as each Seat of Power endows you with military and economic upgrades
-Dominate the map, clash with your enemies, and spread your influence

MAKE KINGS RISE AND FALL
“Fight every battle everywhere, always, in your mind. Everyone is your enemy, everyone is your friend.” - Petyr Baelish

-Master the innovative social system that allows players to recruit bannermen, fight wars alongside your allies, and live out your fantasy of ruling The Seven Kingdoms
-Claim the Iron Throne - In a dynamic political world, choose between deception and loyalty as you shift your allegiances
-Reward those loyal to you with titles like Hand of the King and Master of Coin as you build your Small Council
-Bestow Seats of Power to your allies granting them special military and economic advantages


Only in Game of Thrones: Conquest can you become a lord of Westeros and navigate the dangerous political system as you Fight for the Crown. Interact with key characters and capture  iconic locations from the award winning HBO TV series. Dominate your enemies by using an innovative Allegiance System that allows you to recruit your friends as bannermen as you rise to take The Iron Throne.

LIVE THE FANTASY - PLAY NOW AND FIGHT FOR THE CROWN!

Join the conversation:
https://www.facebook.com/GoTConquest/
https://twitter.com/gotconquest
https://go.wbgames.com/GoTforums

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»