• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب موفق - شلیک توپ دیوانه

به صفحه نمایش ضربه بزنید  و از گرافیک و صداهای حیرت انگیز لذت ببرید. توپ های نامحدود به حلقه شلیک کنید و قبل از اتمام همه اهداف خود را انجام دهید و بازی بی وقفه را ادامه دهید.

 امکانات بازی Dunk Hit-Crazy Ball Shot - پرتاب موفق - شلیک توپ دیوانه:
  • بازی بسکتبال بازی فنری سرگرم کننده برای بازی
  • گیم پلی ساده و اعتیاد آور
  • آسان برای کنترل توپ سبد فنری
  • حرکت های شما پوسته پوسته می شوند تا امتیاز بیشتری کسب کنند
  • امتیاز شلیک غوطه وری شلیک مکرر با سرعت و دقت
  • هر شلیک هر ثانیه شمارش می کند
  • تمام حواس خود را با مهارتهای هدف ترجیح دهید
  • پر کردن امتیاز برای سبد بعدی
  • پوستی را که دوست دارید را انتخاب کنید

The description of Dunk Hit-Crazy Ball Shot

Can’t stay away from your basketball fix? Here’s an addictive Dunk Hit-Crazy Ball Shot to fill up your time endlessly.

Your tap screen will give you feelings of being on court with its astounding graphics and sounds. With Dunk Hit-Crazy Ball Shot its time to hit the court without budging from your seat. Shoot infinite times through the hoop with a bouncy skin as fast as you can. Make every goal before time out and continue playing endlessly. If you miss – Game is over.

“Save me” gives you another chance and carry on sharpening your skills.

Dunk Hit-Crazy Ball Shot gives you endless time to keep scoring.

• FEATURES

Tap tap basketball bouncy game fun to play
Simple and addictive gameplay
Easy to control bouncy basket ball
Your taps fires the skins to score higher
Score flappy dunk shot repeatedly with speed and accuracy
Every hoop shot and every second counts
Keep all your senses primed with aiming skills
Tap tap flappy shot and fire dunk hit crazy ball shot
Score refills time for next basket
Choose the skin you like best
Tap judge and bounce through dunk hoop
Perfect flappy dunk (not touching rims) gives your skin fire burning flames
Score faster and accurately to unlock score power
Chain of perfect dunks keep you scoring highest per slam shot

• HOW TO PLAY

Select a skin to play
Tap the ball and judge the bounce trajectory
Dunk into basket dunk hoop perfectly until timer ends
Play to score higher and higher
Consecutive perfect dunk hit doubles the scoring each time until +8
Unlock new skins by completing rules and be the dunk hit king
Enjoy effects of playing with different skins
Improve your skills to make newer high score

• Dunk Hit-Crazy Ball Skins Unlock Challenges

o Score 100 points in one game
o Play 100 games
o Score 500 baskets
o Score 1000 baskets
o Chain 10 perfects
o Score 1000 perfects
o Come back tomorrow
o Play 3 consecutive days
o Play 7 Consecutive days
o Score 5 times with the timer at 0
o Play with 10 different skins
o Chain 30 perfects
o Bounce the ball 20 000 times manually
o Play 500 games
o The sky’s the limit
o Score 10000 baskets
o Everybody plays!

Dunk Hit-Crazy Ball Shot gives you plenty of options with 18 skins. Follow the rules to unlock the skin of your choice. Make your flappy dunk game challenging by completing the rule necessary to unlock your desired skin. Set the ball or skins on dunk fire by shooting, dunking and hitting perfectly. You can challenge yourself as much as want. Show off your skills. Hone your on-court aiming skills.

NO TIMING – Play to enjoy as much as you want only.
GREATEST DUNK HIT-CRAZY BALL SHOT – All ages can play this simple and quick addictive game.
FUN YET CHALLENGING WITHOUT TIRING – Learn and master it at your own speed