• فارسی
 • English

توضیحات ماجراجویی روشن فکران - سرمایه دار تنبل

خود را برای ماجراجویی آماده کنید تا سرمایه دار میلیاردر قلمرو شوید. با پاکسازی خیابان ها و سرمایه گذاری پول خود در یک لیموناد شروع می کنید و با ساختن نظم نوین جهانی پایان می یابد. اما ابتدا راهی برای ارتقا جایگاه لیموناد خود به کارخانه بزرگ تولید لیموناد پیدا کنید. شروع به افزایش درآمد از تجارت خود کنید، در حرفه خود پیشرفت کنید و با استخدام مدیران ثروتمند شوید.

امکانات بازی Illuminati Adventure - Idle Incremental Capitalist - ماجراجویی روشن فکران - سرمایه دار تنبل:
 • پیشرفت در حرفه خود
 • کار سودآورتر درآمد بیشتری کسب کنید
 • برای افزایش درآمد نقدی خود به سازمان نفوذ کنید
 • کسب و کار خود را ارتقا دهید
 • سطح تجارت خود را بالا ببرید تا آنها را به کارخانه های یا شرکت های پول نقد تبدیل کنید
 • بخش ارتقا برای ارتقا سرمایه گذاری های مورد علاقه خود بررسی کنید
 • برای درآمد بیشتر، ضربه بزنید
 • ضریب درآمد خود را افزایش دهید
 • سخت کار کنید تا یک سرمایه دار میلیاردر باشید
 • با استفاده از یک تجارت سایه دار ثروتمند شوید، یک میلیاردر شرور شوید
تغییرات نسخه 1.3.7:
- به روز رسانی نسخه تبلیغات

The description of Illuminati Adventure - Idle Incremental Capitalist

Prepare yourself to idle adventure to become a billionaire capitalist in the idle Illuminati realm! The incremental idle game where you start from clearing streets and investing your hard earned cash into a lemonade stand, ending with constructing the New World Order. But first, find a way to upgrade your lemonade stand into the big idle factory producing lemonade. Start incrementing money from your business, advance in your career and get rich by hiring managers. After your capitalistic success you will impress Illuminati lords, they like rich magnates 😎

Features:

💼 Advance in your career
• make more money with a more profitable job
• collect passive bonuses to your idle incorporations
• infiltrate Illuminati organization to increment your cash income

🏢 Upgrade your business
• level up your idle business to evolve them into idle factories or cash inc
• tap on business for info about next idle bonuses, that multiply your money income!
• check the upgrade section for upgrades to your favourite investments

👆🏼 Tap, tap to make more cash
• tap to work faster, like in clicker game
• boost your idle business income multiplier
• work hard to be a billionaire tycoon

😈 Engage in evil business
• get rich using a shady business, become an evil billionaire
• forget about the lemonade stand, quick cash is more fun
• use war conflicts and pile up your fortune

🧠 Genetic Improvements
• collect Illuminati Tokens, become a modified capitalist magnate!
• choose the best skills for your idle inc profits
• change yourself into the money factory

✊🏼 Earn Prestige Points
• collect prestige and become a big capitalist tycoon
• spend your prestige strategically
• your idle city become your idle capitalistic kingdom


Earn first money serving a lemonade, invest your cash into companies and become a billionaire magnate. Discover more capitalism secrets to make more money. Rise your prestige, advance in career, become a wealthy capitalist tycoon with a big fortune and someday, Illuminati will give you a chance to join them.

Illuminati Adventure is an idle incremental game with clicker mechanics, the idle game that shows the cruelty of the capitalistic world and shows how billionaires minds are exposed on corruption. If you like that, share this idle game within your friends.

Enjoy this incremental game created by 2 clicker games enthusiasts ❤️

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»