• فارسی
  • English

توضیحات عملیات - زمین جدید

زمین. خانه شما، خاطرات شما، خانواده شما و همه همه در سایه غول پیکیر حمله دشمنان قرار گرفته است.
شروع یک بازی علمی تخیلی استراتژیک چند نفره. فرمان دادن در یک نبرد نظامی برای دفاع از زمین در برابر تهاجم خصمانه بیگانگان.
پرده برداری از تکنولوژی های پیشرفته برای تقویت سنگر خود. شما آخرین محفاظ زمین برای جلوگیری از نفوظ مهاجمان هستید. زمین را ناامید نکنید!
فرمانده، اکنون زمان تجهیز شدن است! زمین را پس گرفته و از آن دفاع کنید. اجازه ندهید هیچ دشمن یا بیگانه ای در مقابل مسیر شما بایستد.
یک ارتش منظم آمانده کنید. به آنها تکنیک های نبرد را آموخته و کنترل تجهیزات را به دستشان بدهید.
با سایر بازیکنان گفتگو کرده و با یکدیگر تجارت کنید.
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk بازی با لینک مستقیم - 78 مگابایت