• فارسی
  • English

توضیحات ماهی

بیدار شوید، پادشاه زیر دریا به رهبری شما احتیاج دارد. ماهی بی خانمان را جمع کنید. گروه مخالفان خود را ضمیمه کنید و به بزرگترین گروه ماهی در جهان تبدیل شوید.
دانلود بازی: