• فارسی
  • English

توضیحات منچ چوبی

بازی لودو که در ایران با نام منچ شناخته می شود، حال به صورت چند نفره آنلاین برای اندروید عرضه شده است.
از بازی دوست داشتنی لودو در کنار مادر بزرگ، پدر بزرگ، مادر، پدر و دوستان خود لذت ببرید.

ویژگی های بازی Ludo Parchis Classic Woodboard - منچ چوبی:
  • می توانید یکی از سه تخته کلاسیک چوبی، طراحی کاغذی و صفحه سفید را انتخاب نمایید.
  • پشتیبانی از 4 بازیکن برای بای به صورت همزمان
  • تماشای بازی هر بازیکن که بسیار سرگرم کننده است.
  • هوش مصنوعی به کار گرفته شده در این بازی بسیار هوشمندانه عمل می کند و همیشه تصادفی و غیر قابل پیش بینی برای پرتاب ساخته شده است.
  • می توانید در برابر اندروید بازی کنید. دارای 3 سطح مختلف (آموزشی / کارشناسی / استراتژیک)
  • این بازی دارای تنظیمات بسیار گسترده با توجه به مجموعه ای از قوانین در این بازی است.
  • می توانید در هر زمان بازی را ترک کنید و بازی را از جایی دیگر شروع کنید.
  • سیستم پیام ساده کمک خواهد کرد که به راحتی بازی را دنبال کنید.
  • هر بازیکن دارای رنگ تاس منحصر به فرد است بنابراین می توانید به راحتی نوبت حود را بشناسید.
تغییرات نسخه 53.0:
در اینجا مهمترین و اصلی ترین به روز رسانی ما در یک سال است، ما پلتفرم سرور بازی خود را برای همه شما تغییر داده ایم تا مسابقات آنلاین را بدون دردسر انجام دهید. همراه با آن، بسته بندی کرده ایم،

1. تم های جدید اضافه شده و تم ها را می توان در حین بازی کردن تغییر داد
2. فریز کردن مسئله در حین بازی آنلاین - رفع شد
3. Private Maches رنگ ها را به صورت تصادفی اختصاص می دهد
4. اعلان‌های بهینه شده شامل مخالفان قبلی شما می‌شود که آنلاین می‌شوند
5. الگوریتم تطبیق بهتر برای اتاق های بازی
6. و بسیاری از مسائل جزئی دیگر - ثابت شده است

The description of Ludo Parchis Classic Woodboard

UPDATE: Now, Multiplayer Online is available.
How often you wondered if we have a classic Ludo wood board in android, the board that we used to play when we were kids, when we really enjoyed the wood, the sketching of colors, the dice, the board smell, the coins etc etc.
Here is what we built for those who cherish those Ludo wood board moments. This is really a great playing experience in our android mobiles.
Download it and play with all your loved ones, your granny, grandpa, mom, dad, your friends & everyone you miss a lot. You will really enjoy the playing experience we brought in this game...
Below are the features of the app,
BOARD DESIGN
You have 3 different boards to choose from, classic wood board, paper layout and plain white. The wood board is a timeless design and it gives you a better visual experience for the game, as it is being etched by a clean and bright sketch marks that gives us nostalgic feelings. The sketch marks and crystal clear coins will make us feel the same old classic ludo or parchis board.
The board supports up to 4 players (2, 3 & 4 players in combination with Android), each player will take one color, his / her coins and dice will be of same color, so you will not have issues in recognizing who's turn, who's coin / pawn moving etc. You can enter your preferred names for each player and choose the colors. You can now emote (happy, sad) your coins to reflect your mood.
You can also assign all players as Android and quietly watch each Android player competing with each other, it is lot of fun in fact. :)
ONLINE MULTIPLAYER
Google Play Game Services has been integrated into the ludo game, which means you can login with Google Play app, or with your Google Plus account. Play with your friends, family or a random player. You have the option to see the invites from your friends, family and anyone in your google plus circles.
REAL TIME DICE THROWING DYNAMICS
We have brought in a ground-up engine for dice throwing mechanics which will simulate the real-time dice throwing / flinging or tossing effect. You also have option to disable it and just touch the dice to spin it. The physics behind dice throwing was very challenging to implement and we are the first one to implement that.
GAME AI
The AI behind the game is completely built by keeping-in mind that the outcome of dice is always random and unpredictable whether it is thrown by player or Android. Android has intelligence to devise strategy to cut opponent coins and choose it's own coins to move. Other than this, it doesn't have any control over the outcome / result of the dice. It is always RANDOM.
PLAYER Vs ANDROID SYSTEM
You can play against android. When you get bored and you want to play ludo, you can always choose your opponent as Android. Now it has 3 different AI levels (Trained / Expert / Strategic)
GOOGLE PLAY GAME SERVICES
We have brought in the famous google play game services in the game, so you can post your scores / wins in an international leaderboards, and compare it with all other players. You also have several achievements to unlock.
EXTENSIVE SETTINGS AND SIMPLE TO USE
The game has very extensive settings to suit your own set of rules for the game, these settings are very simple to set.
OTHER FEATURES
Last Played Game Option - You can anytime quit the game, and play from where you left last time
Magic No can be set to suit your rule
Simple messaging system - that will help you to easily follow the game
Each player has different color of dice, so one can easily understand who's turn is current
Ask before cutting the opponent's coin
Choose the coin you want to move if you have multiple coins to move
Sound On / Mute
Coin / Pawn Move Speed
Real time dice feature - now, you can have a real dice on your hand, and toss it. The outcome can be fed back to the game
& there are many more too
Please leave us your valuable feedbacks & rating, will definitely update the game with the improvements & fix the issues you report.