• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز حمل و نقل حیوانات

با  کامیون های حمل و نقل حیوانات باید اطمینان حاصل کنید، که از استانداردهای راهنمایی و رانندگی پیروی کنید و با احتیاط در خیابان های شهر حیوانات مزرعه و حیوانات وحشی را جابجا کنید.

امکانات بازی Wild Animals Transport Simulator - شبیه ساز حمل و نقل حیوانات:
  • شرایط زمینی خشن واقع بینانه
  • کنترل آسان و روان
  • کارهای چالش برانگیز در حمل و نقل موجودات
  • آخرین مدل های حمل و نقل کامیون
  • دوربین های چندگانه
تغییرات نسخه 1.74:
ویژگی های نسخه بازی:
حالت حمل و نقل باغ وحش دینو
حالت حمل و نقل اسب
حالت بار هلیکوپتر حیوانات دریایی
حالت حمل و نقل دایناسورها
حالت شبیه سازی شیر
حالت حمل و نقل گوریل
حالت حمل و نقل شتر
حالت نجات حیوانات هلیکوپتر
حالت حیوان سگ اضافه شد
این بازی را رایگان بازی کنید و به این بازی امتیاز دهید.

The description of Wild Animals Transport Simulator

Driving the vehicle in animal transport games in truck games is a much greater test where you need to ensure you follow the traffic standards of zoo animal transport truck games and drive on the city streets cautiously with the goal that you don't break the traffic flow. In farm animal truck games get in the driver's seat of the vehicle truck and transport wild animal transport. Driving in this safari animal game, rough terrain condition where sharp turns and perilous surprising streets are there, you must be extremely cautious while playing hospital transport game. You may have driven little vehicles like autos, 4x4 jeeps and trucks before in Jurassic animal games, however taking care of a major trailer will be a difficult undertaking for you in city animal games. Remember that you might move wild and furious creatures in certain levels here in Jurassic animal transport game. This is a free wild animal transporter game accessible for advanced mobile phone clients looking forward to play transport truck driver games. Along these lines, Drivers of big vehicles like truck drivers, crane drivers and excavator drivers are in for a treat in animal transport truck games.

Here in jungle games and animal truck driving games, you are up as a freight transporter on a major load transport truck in animal transport truck games. Your payload is wild creatures and they should be moved from the city to the homestead or from the homestead back to the huge city. So burden up the wild creatures and drive cautiously on rough terrain. The vehicle trailer truck has an amazing farm animal truck game and wild animal games.

Play and enjoy the creature wild animal truck games and become a wild creature transporter driver. Animate your steers transport truck games fun in a stunning manageable creature transport test system that requires high accuracy! Homestead steers transporter games were never such. So prepare for the jungle animal game which is about farm animals game transportation idea. Substantial tractor truck drivers transport the load cautiously through rough terrain mountains and harsh tracks and make the route to the goal in truck driving games. Ranch Animal Transporter Truck Simulator 2017
Features:

FEATURES
• Realistic rough terrain condition

• Easy and smooth controls.

• Challenging errands of creature transportation

• Scenic view during this driving rush

• Latest models of transporter trucks.

• Multiple cameras

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»