• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز حمل و نقل حیوانات

با  کامیون های حمل و نقل حیوانات باید اطمینان حاصل کنید، که از استانداردهای راهنمایی و رانندگی پیروی کنید و با احتیاط در خیابان های شهر حیوانات مزرعه و حیوانات وحشی را جابجا کنید.

امکانات بازی Wild Animals Transport Simulator - شبیه ساز حمل و نقل حیوانات:
  • شرایط زمینی خشن واقع بینانه
  • کنترل آسان و روان
  • کارهای چالش برانگیز در حمل و نقل موجودات
  • آخرین مدل های حمل و نقل کامیون
  • دوربین های چندگانه
دانلود بازی: