• فارسی
  • English

توضیحات زمین پول

پول را جمع آوری کنید، مغازه ها را بخرید،پول بیشتری کسب کنید و صاحب شهر شوید.
تغییرات نسخه 2.6.12:
- رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Moneyland

Collect the money, buy the shops and earn even more money. Become the owner of the city!