• فارسی
 • English

توضیحات شبیه ساز راننده کامیون اروپایی

شبیه  ساز راننده کامیون اروپایی یک بازی باری کامیون یورویی رایگان برای کاربران کامیون های باری و کامیون های خارج از جاده است. کامیون باری را در جاده های کوهستانی برانید و از رانندگی واقعی با کامیون یورو لذت ببرید.

آماده رانندگی با کامیون های هندی در شرایط آب و هوایی شگفت انگیز باشید. اگر می خواهید یک راننده کامیون واقعی شوید، و وظایف را در بازه زمانی مشخص انجام دهید.

ویژگی های بازی Euro Truck Cargo Driving Sim - شبیه ساز راننده کامیون اروپایی:
 • در سراسر جاده های کشور، بزرگراه ها و آفرود رانندگی کنید
 • شرایط آب و هوایی واقعی
 • تجربه واقعی رانندگی با کامیون یورو
 • سیستم هوشمند ترافیک واقعی
 • صدای واقعی موتور
 • جلوه های صوتی کامیون باری واقعی
 • فضای داخلی واقعی کامیون های یورو
 • چندین کامیون یورو برای رانندگی
 • تعداد زیادی تریلر برای حمل و نقل
 • کنترل های آسان
تغییرات نسخه 2.0:
🚛 روز / شب / اثرات آب و هوا
🚛 پوسته های کامیون یورو اضافه شد
🚛 به روز رسانی رابط کاربری گرافیکی مطابق با بازخورد کاربر
🚛 همه اشکالات رفع شد

The description of Euro Truck Cargo Driving Sim

Euro cargo truck driver 2021 - Truck Driving Games

360 Pixel Studio introduce brand new Euro Truck Cargo Driving Simulator 2021 - Free Drive for all truck driving user's. Hurry Up, download Euro Truck Cargo Simulator Game 2021 from playstore and enjoy realistic drive. Want to become a euro truck driver play now Euro Truck Transport Driving Simulator 2021.

Lorry Truck Cargo Driver 3D - Truck Games 2021

City Cargo Truck Simulator 2021 is free euro truck cargo game for lorry truck & offroad cargo truck driving user's. Drive euro cargo truck in mountain cargo truck simulator 2021 - new truck games and feel real euro truck driving fun. In this Mountain Cargo Truck Simulator 2021 - cargo driving 3d game has lot of euro truck challenging tasks. Drive lorry truck cargo trailer to transport goods on destinations of zig zag hill areas. Drive euro cargo truck through hills & mountains and off road cargo areas in truck wala game. When you playing Lorry Truck Cargo Driver 3D - Truck Games 2021, beware of land sliding on tracks, path of euro cargo truck could be blocked.

Mountain Cargo Truck Simulator 2021 - Driving 3D

Ready to play City Cargo Truck Simulator 2021 - truck driving games, Drive Indian lorry trucks in amazing weather conditions. Get thrilled by driving Indian truck simulator free as truck driver of euro cargo truck game. truck wala game download and enjoy cargo truck driving on offroad cargo tracks and polish your long truck driving skills. truck game 2021 is free to play for everyone & let's drive euro cargo truck & enjoy real long truck driving fun.

Off-road Euro Truck Driving Simulator 2021 - truck games 2021

If you want to become a real truck driver, let's play Cargo Truck Driving Master 2021 and complete a tasks within specified time period. Cargo Truck Driver game is not a simple cargo truck driving game, its a realistic euro cargo truck driving simulator game where number of euro cargo trucks and realistic weather conditions. In this Real Cargo Truck Driving Master 2021 has two modes which one is free cargo truck driving & other is carrier mode.

Mountain Cargo Truck Simulator 2021 - cargo Driving 3D

Driving a big euro truck in the Euro Cargo Vehicle Truck Simulator 2021 game looks like easy but literally challenging game. When you play euro truck driving simulator game in truck wala game, lot of challenging tasks available for you. Let's start your euro truck driving journey and achieved all tasks with perfection in this Euro Transport Truck Driving 3D Simulator. Download now US Heavy Truck Driving Simulator 2021 from playstore and start your euro truck driving journey from one city to another city. This Cargo Truck Driving Simulator Game has multiple challenging levels for vehicle simulation and cargo truck simulator user's.

Truck Simulator Master Driving 3D:

If you want to become a heavy cargo truck driver, let's play Euro Truck Cargo Driving Simulator 2021 where you assigned different jobs and complete within specified time period in this US Truck Cargo Driving Simulator - Free Drive. Euro Cargo Truck Driving game is a challenging city cargo truck driving game.

indian truck game 2021 - euro truck driver


Features of Real Mountain Cargo Truck Driving Simulator

🚚 Drive across country roads, highways, Toll Plaza's and offroads
🚚 Realistic weather conditions
🚚 Realistic euro truck driving experience
🚚 Realistic traffic intelligence system
🚚 Realistic Engine Sound
🚚 Realistic cargo truck sound effects
🚚 Realistic Interiors of euro trucks
🚚 Multiple Euro Trucks for drive
🚚 Lots of trailers to transport
🚚 Easy controls (tilt, buttons or touch steering wheel)
🚚 US Cargo Truck Driving Master 2021


This Euro Truck Driving Simulator 2021 Game is free to play and supported by ADS.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»