• فارسی
  • English

توضیحات ادغام مار

ادغام مار یک بازی کلیک با ترکیبی غیر معمول است، که دو نوع گیم پلی بسیار جالب دارد.
سکه بخورید تا ثروتمند شوید و بر رهبران جهانی تسلط پیدا کنید. ادغام شوید تا شگفتی ها را کشف کنید. مار خود را تکامل دهید.
پوسته های افسانه ای را باز کنید و درآمد خود را بهبود ببخشید.
تغییرات نسخه 1.6.20:
هیولای مزاحم نیان به تلاش برای خراب کردن مهمانی بهار خانواده ادامه می دهد. شکارچی شجاع، آن را دور بکشید تا 4 پوست بگیرید!

The description of Merge Snake !

Merge Snake is an idle & IO game!This game has an unusual combination of two types of gameplay.It's so fun!


How to play:

[Snake.io]

Use joy-con to move your snake.You can feel no lag & smooth gameplay.
Eat coins to be rich and dominate the global leaderboards.


[Idle & merge]

Merge to discover wonders.evolve your snake.
Unlock legendary skins.and improve your earnings!


This game is amusing.You will keep on playing!