• فارسی
  • English

توضیحات پرش دختر

آیا به دنبال سرگرمی و هیجان هستید؟ بازی پرش دختر برای شما مناسب است.
پرش! پرش! پرش! استاد پرش شوید. روی مبلمان بپرید، از روی هر چیزی که سر راهتان قرار می‌گیرد بپرید، ظرف‌ها را بشکنید، هندوانه‌ها را بشکنید، رنگ را بکوبید تا وارد وان شوید.
برای کنترل شخصیت، روی صفحه ضربه بزنید. آیا می توانید با موفقیت به خط پایان برسید؟
تغییرات نسخه 1.3.2:
رفع اشکالات

The description of Jump Girl

Are you looking for fun and excitement? Jump Girl is for you.

Jump! Jump! Jump! Become a jump master. Jump on the furniture, jump over everything that gets in your way, smash dishes, smash watermelons, knock over paint, until you get into the tub!

Tap the screen to control the character to jump! Can you reach the finish line successfully?