• فارسی
  • English

توضیحات عقرب شاه

عقرب شاه یک بازی تیراندازی بسیار سرگرم کننده است، که به شما احساس لذت بی سابقه ای می دهد. تار عنکبوت را راه اندازی کنید تا دشمنان خود را بپیچانید و به آسمان پرتاب کنید.
تغییرات نسخه 1.1.32:
- رفع اشکال

The description of Spider King

SpiderKing is a very fun shooting game. It will make you feel unprecedented pleasure. Launch spider webs to wrap your enemies and throw them to the sky!

Click to download this game now and enjoy it, you will not regret it.