• فارسی
  • English

توضیحات دختران زد

خوش آمدی فرمانده!
باید به اطلاع برسانم که بعد از حمله ای ویروس ناشناخته به زمین، دنیا به مکانی فاجعه تبدیل شد و زامبی ها در همه جا پخش شدند. آخرین مردمانی که باقی مانده اند، در یک مدرسه خرابه گیر کرده اند و شما فرمانده آنها هستید. در این مدرسه می توانید دختران زیبا و جوان را آموزش دهید تا زامبی ها را از بین ببرند. آنها آماده نابود کردن زامبی ها و خروج از مدرسه خواهند شد. موج عظیمی از زامبی ها به سمتتان خواهند آمد و شما آخرین امید زمین برای نجات بشریت هستید.

ویژگی های بازی Zgirls - دختران زد:
  • بالا و پایین های داستانی بازی، شما را محو خود خواهد کرد.
  • جمع آوری و آموزش دختران زد برای کشتن زامبی ها
  • تقویت پایگاه خود برای محافظت از آن در مقابل زامبی ها
  • استفاده از سلاح های قدرتمند
  • انجام ماموریت های متعدد
  • انتخاب دوستان و دشمنان خود از بازیکنان سراسر دنیا
تغییرات نسخه 1.2.82:
1. Battlepass S22 در دسترس خواهد بود! Season Limited Castle Skin، قاب آواتار، پلاک نام و سایر جوایز عالی وجود دارد!
2. لیگ شهر شروع می شود
3. رفع برخی از اشکالات

The description of Zgirls

Welcome, commander! Thank you for being one of our first group of players. This game is still under development, and we are open to your feedbacks! ʕ•̀ω•́ʔ✧
【Storyline】
After a mass attack by some weird viruses, the world has become a disaster with zombies spread all over it. The last human beings are stuck in a ruined school. And you are the commander of all students. Here you can collect and train beautiful young girls with different talents as your zombie killers. They are ready to eliminate zombies outside the school for you.(ง •̀ω•́)ง
A huge wave of zombies is coming! And you are the last hope of saving the earth and all mankind!
【Features】
• The ups and downs of the storyline of this game will suck you in
• Collect and train numerous Zgirls as your zombie killers
• Upgrade your base to resist all kinds of raids from zombies and foes
• Manufacture ultimate equipments to strongly support your forces
• Abundant quests and events help you develop rapidly
• Pick your friends or foes among players from all over the world
• Terrifying zombies are all over the wilds. Move forward! ZGIRLS!

【Contacts】
Facebook: https://www.facebook.com/Zgirlswar/