• فارسی
  • English

توضیحات دختران زد

خوش آمدی فرمانده!
باید به اطلاع برسانم که بعد از حمله ای ویروس ناشناخته به زمین، دنیا به مکانی فاجعه تبدیل شد و زامبی ها در همه جا پخش شدند. آخرین مردمانی که باقی مانده اند، در یک مدرسه خرابه گیر کرده اند و شما فرمانده آنها هستید. در این مدرسه می توانید دختران زیبا و جوان را آموزش دهید تا زامبی ها را از بین ببرند. آنها آماده نابود کردن زامبی ها و خروج از مدرسه خواهند شد. موج عظیمی از زامبی ها به سمتتان خواهند آمد و شما آخرین امید زمین برای نجات بشریت هستید.

ویژگی های بازی Zgirls - دختران زد:
  • بالا و پایین های داستانی بازی، شما را محو خود خواهد کرد.
  • جمع آوری و آموزش دختران زد برای کشتن زامبی ها
  • تقویت پایگاه خود برای محافظت از آن در مقابل زامبی ها
  • استفاده از سلاح های قدرتمند
  • انجام ماموریت های متعدد
  • انتخاب دوستان و دشمنان خود از بازیکنان سراسر دنیا
تغییرات نسخه 1.2.47:
به روز رسانی:
1. مهارت های جنگی ساکی و چیکا در دسترس است. ساکی یک رهبر تیم رزمی عالی است که می تواند حمله سربازان را بهبود بخشد. چیکا نه تنها می تواند دشمنان را مسموم کند، بلکه در هنگام حمله نیروها نیز نیروهای ما را بهبود می بخشد
2. رابط کاربری Quests را به روز کرد
3. رفع خطای توصیف مهارت جنگی SP Sara
4. محتوا را برای جوایز ورود به سیستم 21 روزه به روز کنید

The description of Zgirls

Welcome, commander! Thank you for being one of our first group of players. This game is still under development, and we are open to your feedbacks! ʕ•̀ω•́ʔ✧
【Storyline】
After a mass attack by some weird viruses, the world has become a disaster with zombies spread all over it. The last human beings are stuck in a ruined school. And you are the commander of all students. Here you can collect and train beautiful young girls with different talents as your zombie killers. They are ready to eliminate zombies outside the school for you.(ง •̀ω•́)ง
A huge wave of zombies is coming! And you are the last hope of saving the earth and all mankind!
【Features】
• The ups and downs of the storyline of this game will suck you in
• Collect and train numerous Zgirls as your zombie killers
• Upgrade your base to resist all kinds of raids from zombies and foes
• Manufacture ultimate equipments to strongly support your forces
• Abundant quests and events help you develop rapidly
• Pick your friends or foes among players from all over the world
• Terrifying zombies are all over the wilds. Move forward! ZGIRLS!

【Contacts】
Facebook: https://www.facebook.com/Zgirlswar/

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»