• فارسی
  • English

توضیحات داستان روح فرعون مصر

به گذشته بروید و در این بازی پازل حماسی داستان محور، قدم بزنید و با کفش یک مصری باستان قدم بزنید.

در مصر باستان، جایی که اهرام ساخته شده است، مردم به خدایان حماسی و قدرتمند اعتقاد داشتند و همه چیز با طلا و تجملات پوشیده شده بود. شما قبیله عشایری و فروتن مصری را از طریق همه سختی ها هدایت می کنید تا به سعادت و قدرت اوج خود در اتحاد مصر و تحتانی برسید.

صدها سطح را کامل کنید و در جستجوی الماسهای گرانبها از طریق کویر سفر کنید. در برابر دوستان فیسبوک خود رقابت کنید و ببینید چه کسی می تواند بالاترین امتیاز را در صفحه رهبران کسب کند.

ویژگی های بازی Pharaoh Soul Egyptian Tale - داستان روح فرعون مصر:
  • جهان مرموز مصر، صدها سطح رایگان با طراحی خوب را تجربه کنید
  • آسان و سرگرم کننده برای شروع اما چالش برای استادی
  • گرافیک خیره کننده با یک رابط بسیار جلا
  • موسیقی مرموز مصر باستان به شما اجازه می دهد تا به طور کامل از رمز و راز مصر باستان قدردانی کنید.
  • تماشای رتبه بندی دوستان خود

The description of Pharaoh Soul Egyptian Tale

pharaoh soul egyptian tale

Dive into the past and walk in the shoes of an ancient Egyptian embalmer in this epic story-driven puzzle game!

Appear in ancient Egypt, where pyramids were built, people believed in epic and powerful Gods and everything was surrounded with gold and luxury. Starting from 5000 B.C. you will guide the nomadic and humble Egyptian tribe through all the hardships to prosperity and power culminating in the Unification of Lower and Upper Egypt.

Complete hundreds of levels as you travel through desert in search of precious diamonds. Compete against your facebook friends and see who can get the highest score on the leaderboard!

Game Features:
- mysterious Egypt world, hundreds of well-designed free levels!
- easy and fun to start but a challenge to fully master.
- stunning graphics with a highly polished interface.
- mysterious ancient Egyptian music, let you fully appreciate the mystery of ancient Egyptian.
- leaderboards to watch your ranking and friends.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید   بیشتر»