• فارسی
  • English

توضیحات کابوس کریسمس - دقل قرمز

کابوس کریسمس - دقل قرمز یک بازی اکشن سرگرم کننده و جذاب است. ماموریت شما ساده است: همه خدمه زنده را در سفینه اعدام کنید.
گه دارید و بکشید تا در اطراف کشتی حرکت کنید، اعضای خدمه را بکشید و اشیا را خراب کنید.
وقتی همه را می کشید بدون اینکه مورد توجه واقع شوید، سطح کامل می شود.
تغییرات نسخه 1.4.1:
به روز رسانی sdk

The description of Red Imposter: Nightmare Christmas

The Imposter is a fun and engaging Action game. Your mission is simple: Execute all living crewmates in the spaceship. Let no one survive.

★ HOW TO PLAY:
- Hold and drag to move around the ship, kill the crewmates, and sabotage the objects.
- When you kill everyone without getting noticed, the level is completed.
- Be careful with crewmate, they may discover you are The Imposter

★ FEATURES:
- Incredibly simple to understand.
- One finger control
- Countless challenges from easy to expert.
- Absolute free to play.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»