• فارسی
  • English

توضیحات تراکتور واقعی کشاورز - بازی جدید کشاورزی

کشت و برداشت محصول واقعی را در روستا به صورت رایگان انجام دهید.
آیا مزارع خود را در ایالات متحده می خواهید که در آن بتوانید مهارت های تراکتور سازی خود را دنبال کنید؟ آیا می خواهید از شلوغی رها شوید و زندگی واقعی روستایی را تجربه کنید؟
با این شبیه ساز تراکتور به کاوش زمین های کشاورزی ادامه دهید و لذت واقعی کشاورزی را تجربه کنید.

در مناطق روستایی می توانید توت فرنگی و سایر سبزیجات را پرورش دهید. این شبیه ساز تراکتور یک بازی حمل و نقل رانندگی است که زندگی روستایی را نشان می دهد. از بازی لذت ببرید تا روحیه تحریک کننده رانندگی با تراکتور در مزارع را به دست آورید.

ویژگی های بازی Real Tractor Farmer games 2019 : New Farming Games - تراکتور واقعی کشاورز - بازی جدید کشاورزی:
  • مزارع واقعی
  • رانندگی با تراکتور
  • چالش های مهیج حمل بار
  • جلوه های تصویری و صوتی شگفت انگیز
  • کنترل های نرم با ترمزهای هیدرولیک
  • ماشین آلات مدرن مزرعه
تغییرات نسخه 1.05:
یک بروزرسانی کلاسیک
issue مشکل خرابی و ANR حل شد
Gra گرافیک جدید و محیط اضافه شده است
🚜 تراکتور و ماشین آلات جدید روستایی اضافه شده است
Villa دهکده جدید و صدای جدید اضافه شده
levels سطح جدید اضافه شده است
🚜 در برنامه های اضافه شده
🚜 اشکالات جزئی رفع شده است
🚜 بازی بهینه شده است
🚜 اندازه 51 تا 30 کاهش یافته است

The description of Real Tractor Farmer games 2019 : New Farming Games

Cultivate, harvest do the real village farming for free.
Do you want your own US farm where you can pursue your tractor farming skills?
Would you want to experience some real twist from the hustle and bustle of best rural life?
Now amplify your farmer passion with this tractor simulator. Keep exploring the real farming with this heavy tractor simulator. Have the real fun in the farming game. Try American tractor with heavy cargo load now.
This Real Tractor Farmer games 2019 takes you to the exotic rural locations of cities where you can grow strawberries and other vegetables. This tractor simulator is a driving transport game where the rural life is waiting for you. Leave the robotic life of the city for a while and avail this chance to get close to the nature.
Enjoy the game now to get stimulating spirit of tractor driving in the farms. Your tractor is here for you to drive in this transport game. Drive the most realistic tractors in this game.
HOW TO PLAY:
Cultivate the rice seeds in the farm. Be careful while driving the heavy driving simulator in this farmer game. Your farming land is now available and is highly appropriate to grow the crops. The season is suitable for farming. Now use the seeder for sprinkle seeds. The young plants and seedlings require the water. Water the farm plants in this 3d game. Hurry up in spraying the pesticides with sprayer in farmer simulator. In this tractor trolley you will have amazing driving experience of tractor games have fun by drive it.
The reward of a farmer is healthy crops which he delivers to market. Download now new farming game and enjoy transport challenge.
Farming game features:
1. Realistic farms with tractor trolley driving
2. Thrilling cargo transport challenges
3. Amazing visual and sound effects
4. Smooth controls with hydraulic brakes
5. Modern farm machinery

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»