• فارسی
  • English

توضیحات تراکتور خرمن کوب - بازی کشاورزی

آیا از زندگی یکنواخت و مصنوعی شهری خسته شده اید؟ ما در قالب این بازی تراکتور یک محصول کشاورزی واقع بینانه ارائه می دهیم، کافی است به مزارع زیبا با ماشین آلات کشاورزی مدرن، وارد دنیای کشاورزی شوید. شما عاشق زندگی روستایی هستید، اما به دلیل شلوغی شهر نمی توانید برای سرگرمی خود وقت پیدا کنید. این بازی برای علاقه مندان به کشاورزی ساخته شده است. گندم، ذرت و بسیاری از محصولات دیگر را در مزرعه روستای خود کشت کنید. برخلاف دیگر بازی های تراکتور، این بازی مزرعه خیره کننده ای را به شما ارائه می دهد.

راهنمای مزرعه
در این حالت راهنمایی کاملی در رابطه با کارهای کشاورزی خواهید داشت. از رانندگی با تراکتور گرفته تا چالش های برداشت، به شما کمک می شود تا سطوح را با موفقیت به پایان برسانید.

مسیرهای کشاورزی
در این حالت، مهارت های کشاورزی 3 بعدی شما مورد آزمایش قرار می گیرد. چندین ماشین مزرعه به شما داده می شود و شما باید آن را طبق نیاز انتخاب کنید. وسیله نقلیه خود را برای اتصال به تراکتور انتخاب کنید در غیر این صورت وظیفه خود را از دست خواهید داد.

ویژگی های بازی Tractor Thresher Games 3D: Farming Games - تراکتور خرمن کوب - بازی کشاورزی:
  • وسایل نقلیه پیشرفته کشاورزی برای رانندگی در مزرعه
  • وظایف جدید کشاورزی مانند عملیات خرمن کوبی
  • یادگیری گام به گام فرایندهای کشاورزی
  • یک بازی کامل مزرعه داری با چالش های حمل بار
  • انتخاب رنگ تراکتور

The description of Tractor Thresher Games 3D: Farming Games

AN EXCEPTIONALLY FRESH FARMING GAME:
Are you being fed up with the monotonous and artificial city life?
We are presenting a realistic farming in the form of this tractor game. Just dive into agriculture world featuring the beautiful farms & modern farming machines. You are great admirer of pure rural life who loves tractor farming 2019. But due to city’s bustle you can’t find time for your hobby. The Rural Tractor Threshers game for fans of village farm game 2019. Don’t go for other ordinary farm games. Cultivate wheat, corn and many more crops in your village farm. Unlike other tractor cargo games, this tractor thresher machine game presents you the stunning farm model. Be reaper in this crop harvest driving game.

HIGHLIGHTED MODES:
• Farm Guide
In this mode you will have complete guidance pertaining to farming tasks. From driving tractor to harvesting challenges, you will be helped to complete the levels successfully.
• Farming Trails
In this mode, your 3d farming skills will be tested. You will be given the multiple farm machines and you need to select it as per the requirement. Select your vehicle to attach with the tractor otherwise you will lose the task.

Tractor Farming Duty game Distinguishing Features:
1. Advanced farming vehicles to drive as distinct from farm games
2. New farming tasks like thresher operations and …….
3. Step by step learning of crops farming processes
4. A complete farm game with cargo transport challenges
5. Adjustable color painting of tractor; make unlimited colors and shades of your choice

START YOUR AGRIBUSINESS NOW:
Make thrashing and farming memorable with thresher machine game. We assure you that you haven’t seen adventurous tractor driving before. Drive fantastic tractor simulator over large farmland. Get mesmerized with tractor farming and lorry driving all in one farm game. Play this Village Tractor game to cultivate and harvest in countryside farming fields. This is real farming game in which farmer drives his tractor across the village & takes farm cargo to market. So produce more agriculture crops & earn more money. Make your more exiting with harvester thrasher simulator. Have best of rural town farming and cargo games.
Addictive Game play of Tractor:
This Tractor 19 is most remarkable farm game. You are about to unveil the advanced farming and transport challenge with the real village ranch house. Just pull off the entire trailer and complete farming tractor 2019 Game. So select your best tractor and ready for thrashing journey. You can select mode which will directs you to farm.
Cultivation and farming procedure:
Plough the seeds in your farming land. Water them in regular intervals. You will be fascinated with the thresher which is used to separate the seeds. You will witness real threshing machine sounds as you are present in this best tractor farming games. Prevent young seedlings from insects. You have sprayer for spraying pesticides. Take harvester and harvest crops. Load the crops in trolley to derivation twisty mountain roads. Any damage to the farm cargo will lead to level termination. In this thresher tractor 2019, if your tractor gets exhausted don’t worry! A new farm tractor with high power engine will reach to take you to destination.

What are you waiting for! Just hurl into tractor farmer 2019 game now!
Don’t forget to give your valuable suggestions and comments.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»