• فارسی
  • English

توضیحات غریبه ترسناک

باب همیشه وقتی با غریبه ها روبرو می شود شیطنت می کند. پیرمردی نزدیک خانه اش نقل مکان کرد. شایعات حاکی از آن است که وی یک بار معلم مدرسه بوده است. این رویای باب بوده است که در طول زندگی معلمی را تحریک کند. غریبه مشکوک و ترسناک به نظر می رسد. هیچ کس نام او و محل تولد او را نمی داند، تنها واقعیت شناخته شده در مورد او این است که زمانی معلم بوده است. همه از او ترسیده اند به جز باب. او زندگی جداگانه ای دارد و با کسی معاشرت نمی کند.

اکنون فرصتی مناسب برای باب است که همسایه جدید را تحریک کند. زندگی برای باب خسته کننده شده است زیرا غرایز شیطنت آمیز او به دنبال سرگرمی هستند اما فعالیت های او دیگر برای مردم شهرش پنهان نیست. هدف جدید او یک غریبه ترسناک است و مطمئناً اتفاقات عجیب و غریب می افتد.

آیا احساس خستگی می کنید و می خواهید کمی لذت ببرید. در انجام کارهای بازیگوش به باب کمک کنید و برای غریبه مشکل ایجاد کنید. ببینیم چقدر شیطونی این بازی همزمان ترسناک و سرگرم کننده است.
تغییرات نسخه 5.23:
ارتقای کارایی
برای اجرای بازی غریبه ترسناک، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.zatg.scaryneighbor.hellgame وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.zatg.scaryneighbor.hellgame کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Scary Stranger 3D

Bob always gets mischievous when he comes across strangers. An old man moved near his house. Rumor has it that he was a school teacher once. It’s been Bob's dream to tease a teacher all his life. The stranger looks suspicious and scary. No one knows his name and where he came from, Only known fact about him is that once he was a teacher. Everyone is scared of him except bob. He lives an isolated life and does not socialize with anyone.

It’s now a perfect opportunity for Bob to tease the new neighbor. Life has become boring for Bob as his mischievous instincts are looking for some fun but his activities are no more a secret for the people of his town. His new target is a scary stranger and it’s for sure that strange things are about to happen in Bobville.

Do you feel bored and want to have some fun. Help Bob in completing playful tasks and create problems for the stranger. Let’s see how naughty you are. This game is scary and fun at the same time.