• فارسی
  • English

توضیحات پروژه مبارزه - روندهای نبرد

به دنیای هیجان انگیز "پروژه مبارزه - روندهای نبرد خوش آمدید. این یک بازی هیجان انگیز موبایل است که در آن شخصیت هایی مشهور جهان حضور دارند. با بازیکنانی از سراسر جهان رقابت کنید، در نبردهای هیجان انگیز پیروز شوید، قهرمانان خود را تقویت کنید و شخصیت های منحصر به فرد جدید را باز کنید.
برای نبردهای پویا آماده شوید، جایی که استراتژی و مهارت های بازیکن کلید پیروزی خواهد بود. توانایی های منحصر به فرد هر شخصیت یک تجربه بازی هیجان انگیز را ایجاد می کند، در حالی که تنوع مکان ها به جو و تنوع بصری می افزاید.
تغییرات نسخه 1.0.58:
- ما شخصیت POMNI را اضافه کردیم

The description of Project Fight - Battle Trends

😎Welcome to the exciting world of "Project Fight" - an exciting mobile game where characters from the most famous universes such as - "Poppy Playtime", "Backrooms", "Doors", "Skibidi Toilet" and many others meet! Compete with players from all over the world, win exciting battles, pump up your heroes and unlock new unique characters.
🔥Get ready for dynamic battles, where strategy and player skills will be the key to victory. Each character's unique abilities create an exciting game experience, while the variety of locations adds atmosphere and visual variety.
🤩Join Project Fight and prove that you are the best fighter in the world!

This is a game from the famous youtuber Zengi