• فارسی
  • English

توضیحات جزیره زنده ماندن

شما به یاد ندارید چطور به این جزیره رسید. تا زمانی که می توانید در این جهان آخرالزمان پر از زامبی زنده بمانید. ابتدا باید مواد غذایی و هیزم پیدا کنید، یک ابزار ابتدایی را طراحی کرده و یک پناهگاه بسازید.
شما تنها در برابر ارتش از زامبی های و حیوانات قرار گرفتید، زامبی ها را بکشید تا در این جهان آخرالزمان زنده بمانید.
جستجوی جعبه ها و غارت اردوگاه های بازماندگان برای پیدا کردن و گرفتن منابع ارزشمند و سلاح های مرگبار است.
 از مهارت های بقا خود استفاد کنید تا سلاح و ابزار مرگبار در برابر زامبی ها بسازید. حیوانات وحشی، گرسنگی، تشنگی و سرما می توانند شما را سریعتر از یک ارتش زامبی به قتل برسانند. برای ساخت سلاح های مرگبار تر و زنده ماندن تلاش کنید.
بیش از 50 عناصر سلاح، ابزار، موارد نادر در بازی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

ویژگی های بازی Just Survive: Raft Survival Island Simulator - جزیره زنده ماندن:
  • برش درخت  برای نیز و هیزم
  • سلاح و زره پوش برای مبارزه با حیوانات
  • بطری آب
  • خانه بهترین راه برای محافظت از خود و پنهان کردن چیزها است
  • همیشه با عصبانیت به عنکبوت دست بزنید تا موارد مانند شاتگون را بیابید
  • جمع آوری منابع برای ساخت پایگاه
  • روشن کردن آتش با هیزم
  • غذا را پیدا کنید بخورید یا می میرید
تغییرات نسخه 2.7.5:
- لینک چند نفره (Just Survive 2 دنباله بازی) اضافه شد.
- لینک Discord اضافه شد.

The description of Just Survive: Raft Survival Island Simulator

Just Survive is a FREE FPS zombie shooter survival strategy and simulator game. You don’t remember how you got to this island. Stay alive and survive as long as you can in this post apocalypse world and shoot walking dead zombies and cannibals. First you’ll need to find food and firewood, craft some primitive tools, and build a shelter. You can trust only yourself in this post apocalyptic game infected with walking dead zombies. Now listen survivors. Your survival adventure in this wilderness is about to begin.

HUNT ZOMBIES AND ANIMALS
You are alone against army of walking dead zombies and animals in this free zombie shooter survival and strategy game. Shoot zombies and other unkilled to survive in this post apocalypse world or they will kill you. Craft Weapons and Armor for fighting cannibal and animals. Surviving is key point in this game.

BUILD A BASE AND SURVIVE AS YOU CAN
Shoot unkilled walking dead zombies with other game survivors! it’s an effective strategy for this free zombie shooter fps strategy survival simulator game. It is easier to survive in this post apocalypse game and shoot walking dead together with other survivors. So build base and kill zombies as much as you can!

EXPLORE NEW TERRITORIES
Search abandoned loot boxes and survivor’s camps in order to find and take the most valuable resources and deadly weapons. Kill zombies to obtain resources. Cannibals always have Water Bottle on them. Kill them to get it. Always Loot Cannibals to get some uncraftable rare items like Shotgun.

YOU CAN CRAFT NEW ITEMS - SURVIVAL AND CRAFT IS VITAL
Improve your game strategy and survival skills and create more deadly weapons and tools against the unkilled walking dead zombies and enemies. Choose a target wisely and shoot zombies or pull a dead trigger to get some food.

IMPROVE YOUR SURVIVAL AND STRATEGY SKILLS
Wild animals, hunger, thirst and cold can kill you faster than a walking dead army. The world. In this free post apocalypse fps zombie survival game your own target is to craft more deadly weapons, shoot zombies and try to survive. Survival is vital for your strategy to survive in this post apocalypse game infected with unkilled walking dead zombies.

MORE THAN 50 ITEMS - WEAPONS, TOOLS, RARE ITEMS AND EVERYTHING
Research Everywhere. Information is the second most important resource after life in this post-apocalyptic zombie shooter fps survival simulator game. You can smelt ore with Furnace or repair items with Anvil. Craft Weapons and Armor for fighting cannibal and animals. Enjoy your Survival Game in this wasteland.

SURVIVAL TIPS:
★ Chopping Trees is always useful for crafting. It also good way to get firewood.
★ Craft Weapons and Armor for fighting cannibal and animals. Anvil is for Repair them.
★ Cannibals always have Water Bottle on them. Kill them to get it.
★ Building House is best way to protect yourself and hide stuff.
★ Always Loot Cannibals to get some uncraftable rare items like Shotgun.
★ Gather Resources to build base.
★ You can melt ore with Furnace.
★ You can't tame zombies or cannibals can't be tamed.
★ You need workbench for new craftings.
★ You can burn campfire with firewood.
★ Dismantle items you don't want.
★ Hurting other NPC can be backfired.
★ Anvil is for repairing items don't craft new one.
★ Don't Starve always find food and eat them or you will die.

★ Please note! Just Survive is a free zombie shooter survival simulator and strategy fps game, but you can purchase items for real money.

★ Download Just Survive – new action packed free zombie shooter survival simulator and strategy fps game today - it’ll be just what you’re looking for. Begin your survival adventure now.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:
★ https://www.instagram.com/official.zkgames/
★ https://www.facebook.com/official.zkgames/
★ https://plus.google.com/communities/113513043744500811051/
★ https://www.twitter.com/zkgamesofficial/

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»