• فارسی
  • English

توضیحات آجیل - بازی های مرتب سازی رنگ

بازی آجیل - بازی های مرتب سازی رنگ یک بازی مرتب‌سازی، برای درگیر کردن و آرامش شما در سطوح مختلف طراحی شده است.

بازی‌ با گیم‌پلی بصری تصاویر پر جنب و جوش، نوید ساعت‌های بی‌پایان سرگرمی را برای بازیکنان در هر سنی می‌دهد.

قانون این است که فقط در صورتی می توانید مهره را بریزید که به همان رنگ وصل باشد و فضای کافی روی پیچ وجود داشته باشد.
تغییرات نسخه 1.2.5:
از بازی Nut Sort - Nuts Sort Puzzle لذت ببرید!
از بازخورد و نظرات شما متشکریم: از این طریق، به ما کمک می‌کنید تکامل و رشد کنیم!
ایده ای دارید؟ به کمک نیاز دارید؟ یک خط برای ما در support@zephyrmobile.com رها کنید

The description of Nuts — Color Sort Puzzle Games

Play Brainteaser Nuts Color Sort Puzzle – a sorting game designed to engage and relax you with different levels.

In this addictive sort colors puzzle game, where every level offers an exciting challenge.

With its intuitive gameplay mechanics and vibrant visuals, Nut Color Sort games promise endless hours of entertainment for players of all ages.

In Brainteaser Nut Sort Puzzle game your objective is simple yet stimulating: color sort games a variety of nuts to match the given pattern. Test your sorting skills across a multitude of levels.

With its easy-to-learn gameplay mechanics, Nut Sort colors Puzzle is perfect for casual gamers looking for a fun and relaxing way to unwind.

Get ready to dive into a world of sort puzzle games that will put your color-sorting abilities to the test. Whether you're a seasoned puzzle enthusiast or a newcomer to the genre, Nut Sort colors offers a delightful gaming experience for players of all skill levels.

The rule is that you can only pour the nut if it is linked to the same color and there's enough space on the bolt. Nuts Sort Puzzle discovers the joy of sorting colors in this captivating game. With its broad range of levels and endless replay value, Nut Sort games is sure to become your go-to game for moments of relaxation and fun.
Play Brainteaser, sort puzzle, sort colors and enjoy! Share with friends on Facebook and Instagram. Your feedback nourishes our growth and we greatly appreciate it.
Got any questions or ideas - drop us a line to support@zephyrmobile.com

Relieve stress with Nut sort - Nuts Sort Puzzle!
Terms of Use: https://zephyrmobile.com/terms/
Privacy Policy: https://zephyrmobile.com/privacy/

Sort color nuts and bolts. Fill in sort puzzle games. Tap to sort colors!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»