• فارسی
  • English

توضیحات جیپ کوهستان

در یک محیط HD واقع بینانه با جیپ کوهستان رانندگی کنید و از ویژگی های جذاب بازی لذت ببرید. رانندگی در این بازی با استفاده از کنترل های ساده بسیار آسان است . اتومبیل های مختلفی برای رانندگی و لذت بردن از کوه ها و کنار دریا در دسترس هستند.

ویژگی های بازی Offroad Land Cruiser Jeep - جیپ کوهستان:
  • گرافیک منحصر به فرد HD
  • موسیقی در تمام جیپ ها باعث می شود رانندگی آسان تر شود
  • جیب های با اشکال و اندازه های مختلف
  • حالت های مختلف بازی با محیط سه بعدی واقعی
  • تمام حالت ها و جیپ ها کاملا آزاد هستند تا بتوانید در محیط کامل واقع بینانه رانندگی کنید
تغییرات نسخه 1.13:
سایز کاهش یافته
بهبود گرافیک
اشکالات رفع شد

The description of Offroad Land Cruiser Jeep

Offroad land cruiser driving in HD and realistic environment is now available on the Google play store with more attractive and interesting features. Driving the Prado jeep car is very easy in this game by using simple controls. Different Prado jeep cars are available to drive and enjoy in mountains and on the sea side. Driving Prado jeep carefully is your first duty. If you are at beginner or starter level then you should try its free mode in which you can drive the Jeep freely anywhere in any direction and can learn jeep driving on such a rough roads and in hilly areas.
If you are intermediate level jeep driver then you can try its check point mode in which you just have to check the points and in this way you can improve your drive skills and can become expert in driving the jeep. Yes, Challenging mode is also available if anyone thinks that he is good and expert driver then he can try its challenge mode and check his level of driving Jeep in mountains, desert and on the sea side. If he completes all the levels successfully in challenging mode then he would be a good driver and he can try other levels also just for the sake of experience.
How to play?
Playing the offroad land cruiser jeep is very easy in free and also in check point mode but it is very difficult to drive the Jeep in challenge mode. But don’t worry you can drive in challenge mode just by following the simple steps given below:
 Install the Jeep game in your android phone
 Click to launch the game and click play button
 If you are beginner then please select the free mode first don’t move to check point and challenge mode without playing in the free mode
 Just learn first by playing in the free mode after that you can move to check point and challenge mode and drive in these modes easily but if you will not try free mode then it would be difficult for you to drive in the check point and challenge mode.
 Drive the Prado jeep by using simple and easy controls and complete all the levels successfully
Game Features:
Following are some extra ordinary features of this Offroad land cruiser jeep game that you will really like:
 Unique HD and excellent graphics are provided that make it more interesting to play
 Music in all Prado jeeps makes driving easier
 Different Prado jeeps with different shapes and sizes are available you can drive any Jeep according to your choice
 Different playing modes with more 3D realistic environment are introduced in this jeep Prado game
 In each mode different number of levels with increasing the check points are available for you to enjoy
 All modes and levels and jeeps are totally free to drive and enjoy in full 3D realistic environment
If you want to enjoy the above listed features then kindly download and enjoy this Offroad land cruiser jeep driving free.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»