• فارسی
  • English

توضیحات عصر فانتزی

کمپین ها، بازی های تصادفی و بازی های چند نفره منتظر شما هستند.

  • 300 نقشه مبارزات انتخاباتی (همچنین نقشه های شناخته شده
  • 80 نقشه تصادفی
  • انواع مختلفی واحد
  • بسیاری از فن آوری ها برای اختراع
  • بازی چند نفره با گزینه ای برای مقابله با هوش مصنوعی
  • سیستم های پاداش، جمع آوری ستاره ها، جمع آوری سنگهای قیمتی برای باز کردن قفل واحد، ساختمان های جدید
تغییرات نسخه 1.159:
واحدهای جدید: شکارچی خون دراکوتور، دراکونید هرالد، سفارت کوتوله ها، تغییر پیشینیان، برج مشک
ویژگی: برای کاربران اندروید 10 و بالاتر گزینه های ارسال نقشه جدید از mapeditor

The description of Age of Fantasy

A FREE turn based STRATEGY game uses the engine of AGE OF STRATEGY but now in the fantasy world with ORCs, ELVES, UNDEAD and HUMANs! Also in BETA:DWARVES, SCALEDFOLKs
Campaigns, random games and MULTIPLAYER games are waiting for you!
Join the FORUM to suggest changes/unit types for the game! We have votes monthly on new unit types!

GEMS: need gems? Help us building very nice skirmish or campaign maps and i can send u many gems in reward - email me if you are interested!

NOT a PAY TO WIN game! The in-app payment option is for donation option only.

FORUM opened for the game! (check it in the game or here: http://www.androidutils.com/forum/ )!

The game is a Retro like "8-bit" game, so it is not pretty, no fancy animations, this is PURE GAMEPLAY ORIENTED turn based strategy.
Includes
- 300 Campaign maps (Known ones too! eg: Lord of the Rings campaign maps and so on)
- 80 random maps
- many unit types
- many technologies to invent
- multiplayer game (with option to coop against AI-s)
- rewarding systems: collecting stars, collecting gems for unlocking new unit/building types

UNIT REQUESTS: there are many requests for new units and unique units (eg. heroes), I am pretty open to this since it is pretty easy to setup a new unit. Please join the forum and put there the idea and i will make it!

If u install it
- be kind with the rating, since this app is in the middle of growing
- feel free to send me any suggestions on any part of the game (gameplay, units, unit-properties, new unit suggestions, graphics)
- If u would like to take part in creating this game (eg. graphics, translation, ideas) send me an email.

What to do:
1. Create a game (select map, set colors, players, teams)
1.1. OR start a Campaign
1.2 OR play MULTIPLAYER
2. play it
5. send me suggestions.

Have fun!