• فارسی
  • English

توضیحات عصر فانتزی

کمپین ها، بازی های تصادفی و بازی های چند نفره منتظر شما هستند.

  • 300 نقشه مبارزات انتخاباتی (همچنین نقشه های شناخته شده
  • 80 نقشه تصادفی
  • انواع مختلفی واحد
  • بسیاری از فن آوری ها برای اختراع
  • بازی چند نفره با گزینه ای برای مقابله با هوش مصنوعی
  • سیستم های پاداش، جمع آوری ستاره ها، جمع آوری سنگهای قیمتی برای باز کردن قفل واحد، ساختمان های جدید
تغییرات نسخه 1.1151:
ثابت: در تصویر ماگمایی گلوله فناوری
دانلود بازی: