• فارسی
  • English

توضیحات درام ساز

موسیقی دوست دارید؟ می خواهید موسیقی را بدون ابزار واقعی ایجاد کنید؟ می توانید با این بازی موسیقی فوق العاده ایجاد نمایید و به اشتراک گذارید.
تغییرات نسخه 1.2.18:
بازی درام عالی برای شما

The description of Easy Drum Machine - Beat Machine & Drum Maker

Do you like music?

Want to create your own music without garage band?

Want to have walk band with you?

Want to learn how to beat drum machine easily?

Want to be a drummer and create your own drum music?

Want to create music without real instrument?

Now get the best and most complete free Drum Machine App — EASY DRUM Machine in Google Play.

There are multitrack synthesizer, recording and sharing waiting for you! Easy to learn and use, you can create wonderful music!

Preset drumbeat

Follow us on Twitter: https://twitter.com/EasyMusic7

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید   بیشتر»