• فارسی
  • English

توضیحات لذت دوچرخه سواری

سوار دوچرخه خود شوید و از سواری لذت ببرید. شخصیت و دوچرخه خود را سفارشی کنید و با کسب امتیاز، مهارت خود را ارتقا دهید.
در حالی که سواری می کنید، از عجایب بسیار جذاب و فوق العاده لذت ببرید.
شخصیت خود را با کفش های مختلف، پیراهن، کلاه، لوازم جانبی و ... سفارشی کنید.
تغییرات نسخه 1.24:
- دسته جدید
- غرفه روی ریل
- رفع اشکال و پیشرفتهای دیگر
دانلود بازی: