• فارسی
  • English

توضیحات استاد پیاده روی

مهارت های خود را در این بازی سرگرم کننده چالش برانگیز اکشن تست کنید.
در محیط وحش گشتی بزنید و روی جنگل و مزارع با مهارت، دقت حرکت کنید تا تبدیل شدن به استاد راه رفتن و باز کردن سطوح منحصر به فرد با موجودات دیوانه شوید.

امکانات بازی Walk Master - استاد پیاده روی:
  • به چالش کشیدن سطوح
  • جمع آوری 24 شخصیت منحصر به فرد
  • کنترل دقیق
  • آسان برای یادگیری، سخت به استاد
تغییرات نسخه 1.54:
- رفع اشکال و بهبود

The description of Walk Master

Test your skills in the most fun and challenging arcade walking action simulator of them all - for FREE!

Take a walk on the wild side! Trot through the forest and farms with skill, precision and timing to become the Walk Master! Unlock unique challenge levels and crazy creatures!

Features:
- Master the challenging levels
- More new levels regularly
- Collect 24 unique characters
- Precision controls - easy to learn, hard to master!

Follow us:
https://fb.me/TwoMenAndADog/