• فارسی
  • English

توضیحات استاد پیاده روی

مهارت های خود را در این بازی سرگرم کننده چالش برانگیز اکشن تست کنید.
در محیط وحش گشتی بزنید و روی جنگل و مزارع با مهارت، دقت حرکت کنید تا تبدیل شدن به استاد راه رفتن و باز کردن سطوح منحصر به فرد با موجودات دیوانه شوید.

امکانات بازی Walk Master - استاد پیاده روی:
  • به چالش کشیدن سطوح
  • جمع آوری 24 شخصیت منحصر به فرد
  • کنترل دقیق
  • آسان برای یادگیری، سخت به استاد
تغییرات نسخه 1.20:
- رفع اشکال و پیشرفت:
دانلود بازی: