• فارسی
  • English

توضیحات زامبی دیوانه

 تمام جهان با سونامی زامبی کنار آمده و آخرالزمان در حال آمدن است، بعضی ها در تلاش برای به دست آوردن کنترل هستند، آنها برای این وظیفه بزرگ مبارزه می کنند، اما از آنجا که زامبی ها بیشتر و خطرناک تر شدند اینکار آسان نیست. آیا این یک جنگ کامل در برابر زامبی ها است یا خیر؟ این بستگی به شما دارد.
زامبی ها انسان نیستند، آنها مرده و دیوانه هستند، که می توانند راه بروند، بدوند و به شما حمله کنند. آنها زامبی های احمق نیستند، برای کشتن شان یک تیم می خواهید. آنها می دانند که چگونه در جنگ مبارزه کنند و خیلی سریع نیز تکامل می یابند. در روستا، شهر، مسیر، شاید در ماشین یا کارخانه راه می روند. بنابراین برای به دست آوردن مزیت در بازی های زامبی، شما نیاز به استراتژی برای کشتن آنها دارید. باید با هر سرعتی که می توانید به سرشان شلیک کنید.
این یک بازی تیراندازی با بسیاری از ویژگی های خاص برای زنده ماندن است که بازیکنان باید هر کاری را انجام دهند تا از مرگ اجتناب کنند.
با تکمیل وظیفه، پاداش، تجهیزات و سلاح های خوب برای کشتن تمام زامبی ها دریافت کنید.

ویژگی های بازی MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games - زامبی دیوانه:
  • بازی دارای انواع مختلفی زامبی با ویژگی های منحصر به فرد است
  • گرافیک سه بعدی باری دارای سبک خاصی است
  • جلوه های ویژه اسلحه قوی تر
  • ماموریت های خود را کامل کنید
  • یک بازی جذاب تیراندازی با سناریوهای مختلف در مناطق ایالات متحده
  • بازی تیراندازی آزاد است
تغییرات نسخه 5.34.2:
- رفع اشکالات مهم در حالت PvP و Quest World.
- برای جلوگیری از آزار و اذیت ، دکمه "نمایش امروز را متوقف کنید" را اضافه کنید.
- دکمه "طلا رایگان" را به نقشه منطقه اضافه کنید تا بتوانید طلا را آسان تر کنید.

The description of MAD ZOMBIES : Offline Zombie Games

MAD ZOMBIES : OFFLINE ZOMBIE GAMES continues the adventure of zombie killer. The whole world is still withheld by the tsunami of zombies, the day of apocalypse is coming, some people are trying to regain the control, they fight for the big duty, but it’s not easy because of the zombies are getting more crowded and more dangerous. Will this warfare complete or not in this Zombie game? It depends on you - the shooter survivor! ̿̿ ̿̿ ̿’̿’̵͇̿̿з=༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿ ༽

Your target is zombie, as many kinds of Zombie games, they are not human, they are dead and mad. They can walk, run, and attack you, they are not stupid zombies, they have the squad and they know how to fight in the battle, they evolve very fast too. They are walking on the village, the city, the route, maybe in the car or the plant. So to get the advantage in the zombie games, you need the strategy to kill them all, you need to kill them by head shot to save your bullet, you need to shoot them as fast as you can, if they come to you, you die!

The survival need to be catchers and zombie killer, there are many people are hunting the crazy zombies outside, the reaper can come to them everywhere, the hope on you, try to be the last one standing!
Mad Zombies ® is an offline shooting game that has many kinds of features, it’s the survival games that players have to do whatever to avoid death, to become the best commando!

Variety of Zombies: ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ノ
- In Zombie games 3D, Zombie comes from anywhere, they have different age, skills and abilities, they are all mad and want to kill whatever alive
- This zombie game 2018 have not only normal zombies, some huge zombies are boss, they are really mad and more difficult to destroy
- There always have the unexpected Zombie come to kill you, and new zombies are always appear in new survival locations and land when you play Zombie games.

Addictive Zombie free game to play: ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ノ
- This Zombie game is the offline shooting game with simple game play that you and your friend can play, but hard to be a best terminator, it requires the excellent shooting skills, headshot skills and reasonable tactics.
- Complete the duty, get bonus and equip good weapons to kill all mad zombi, defense your frontier and win in this shooter game
- You want to play Zombie games, don’t make any mistake in shooting and hunting, to be quick on the trigger, you can die just by a bite of zombies

Realistic 3D graphics and effect: ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ノ
- Soldier can feel the a real experiment in this kind of sniper games, every movement and effect in the combat is exciting
- The graphics with specific style that only has on this offline game

Powerful Weapons: ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ノ
- Shooting guns and trigger can be customized and upgrade with various parts.
- A lot of gun types for shooters in zombie games 2018 offline, each one has its own features and parameters, you should choose the right gun for each kind of evil
- Special effects make guns stronger and more effective to win in the zombie fighting games.

Inspiring Quest and Achievement: ̿ ̿ ̿ ̿’̿’̵з=༼ຈل͜ຈ༽ノ
- Sniper game lets you complete quests and your target to rank up and unlock more modern items
- Conquer the target, be the last warrior be standing, don’t be a dead
- The most valuable achievements are always waiting for you to conquer in zombie shooter games

Now you can experience an attractive shooting game offline with addicting fps game play, varied zombies, over 200+ exciting missions with the different scenarios in US regions that doesn’t has on other zombie games.

It would be a best zombie shooting game ever, there are many features will be updated every week, and we always want to hear from you, your feedback is the motivation for us to create a good survival game and make it better every day!
It’s free shooting game, download it and to be a legend, kill all the mad and save the world!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»