• فارسی
  • English

توضیحات بقای سرزمین یخبندان

دنیایی را کاوش کنید که در آن زمین پوشیده از یخ و برف است. شما رهبر آخرین شهر روی زمین هستید که با وظیفه محافظت از مردم خود در برابر آخرالزمان سرد اجتناب ناپذیر روبرو هستید.

در بقای سرزمین یخبندان، ماموریت شما زنده ماندن در شرایط سخت، یافتن و جمع آوری منابع است. مناظر پوشیده از برف را کاوش کنید، ذخایر پنهان را کشف کنید و به شهروندان خود بیاموزید که از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. به یاد داشته باشید: بقا نیاز به استراتژی دارد. تصمیم بگیرید که کدام منابع را ابتدا جمع آوری کنید و چگونه آنها را بین بازماندگان توزیع کنید.

با هر روز، بازماندگان با خطرات جدیدی روبرو می شوند: طبیعت وحشی، طوفان های یخی، و موجودات برفی بقای شما را به چالش خواهند کشید. متحد اصلی شما کاردستی است. منابع را جمع آوری کنید و ابزار و سلاح ایجاد کنید تا امنیت مردم خود را تضمین کنید. یک پایگاه محکم بسازید و پناهگاه خود را به یک قلعه تسخیرناپذیر تبدیل کنید. با استراتژی مناسب، پشتکار و کمی شانس، شهر شما می تواند حتی در این دنیای یخی نیز پیشرفت کند.

ویژگی های بازی Frost Land Survival - بقای سرزمین یخبندان:
  • گیم پلی ساده اما اعتیاد آور
  • سیستم تحقیقاتی عمیق
  • روش ها، ابزارها و فن آوری های جدید بقا را کشف کنید
  • توسعه تدریجی شهر از یک پناهگاه کوچک به یک قلعه قدرتمند
  • گرافیک و صداهایی که شما را در فضای یک دنیای یخی غوطه ور می کند
تغییرات نسخه 1.38.1:
- رفع اشکالات

The description of Frost Land Survival

Explore a world where Earth is enveloped in ice and snow. You are the leader of the last town on Earth, faced with the task of protecting your people from the inevitable cold apocalypse.

In Frost Land Survival, your mission is to survive in these harsh conditions, finding and gathering resources. Explore snow-covered landscapes, discover hidden reserves, and teach your citizens to use them in the best possible way. Remember: survival requires strategy. Decide which resources to gather first and how to distribute them among the survivors.

With each day, survivors will face new dangers: wild nature, icy storms, and snowy creatures will challenge your survival. Your main ally is crafting. Gather resources and create tools and weapons to ensure the safety of your people. Build a sturdy base, turning your shelter into an impregnable fortress. With the right strategy, persistence, and a bit of luck, your city can thrive even in this icy world.

GAME FEATURES:
★ Simple but addictive gameplay
★ Deep research system - discover new survival methods, tools, and technologies
★ Gradual city development: from a small shelter to a mighty fortress
★ Graphics and sounds that immerse you in the atmosphere of an icy world

Dive into an exciting adventure in a world gripped by an icy apocalypse and become a master of survival in harsh conditions! Frost Land Survival isn't just a game about survival, it's a test of your persistence and strategic thinking. Build your city, explore the world, and become humanity's last hope!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»