• فارسی
  • English

توضیحات نبرد مکانیک - بازی ربات رویال

انواع ماشین‌های اژدها منتظر شما هستند تا قفل آن را باز کنید، دریافت کنید و آنها را ارتقا دهید تا دشمنان قوی‌تر را شکست دهید. مکانیسم های مختلف ویژگی های رشد متفاوتی دارند. هرچه مکانیک نادرتر باشد، قوی تر است. البته، مقدار عددی همه چیزی را توضیح نمی دهد و مهارت های عملیاتی بازیکن نیز بسیار مهم است. دیگر درنگ نکنید، آن را دانلود کنید و از زمان بازی لذت ببرید، انواع حالت های بازی را می توان تجربه کرد، با دوستان خود تماس بگیرید تا با هم وارد نبرد حماسی دو به دو یا سه به سه شوید.
تغییرات نسخه 1.0.43:
ربات ها و سلاح های اژدهای خود را بسازید و ادغام کنید، از ماجراجویی و نبرد pvp لذت ببرید!

The description of Mech Battle: Royale Robot Game

A variety of dragon mechs are waiting for you to unlock, get and upgrade them to defeat stronger enemies. Different mechas have different attributes and growth space. The rarer the mecha, the stronger it is. Of course, the numerical value does not explain everything, and the player's operation skills are also crucial. Don't hesitate anymore, download it and enjoy the game time, a variety of game modes can be experienced, call your friends to enter the epic mech battle together FEATURE -Dragon Game -Mech Battle -Royale Robot -Mech Robot Game -Battle Game -pvp game -2v2 -3v3