• فارسی
  • English

توضیحات اتصال پازل - بازی تطبیق

اگر احساس بی حوصلگی می کنید، بازی شکلک های سرگرم کننده را امتحان کنید و از مسابقه ایموجی و حدس زدن سرگرم‌کننده اتصال سطوح شکلک‌ها لذت ببرید. برای تکمیل حدس زدن سطح بازی، باید ایموجی مناسب را با شکلک دیگر مطابقت دهید. انواع مختلفی از سطوح های تطبیق اموجی های سرگرم کننده را در اختیار شما قرار می دهد. شما هرگز از این پازل های ایموجی خسته نمی شوید. همانطور که بازی‌های تطبیق را انجام می‌دهید، با یک به یک جفت اتصال شروع می‌کنید تا سختی را افزایش دهید و سرگرمی بیشتر کنید.
تغییرات نسخه 1.0.74:
- پیشرفت های جزئی

The description of Connect Puzzle: Matching Games

Feeling Bore and want to try some puzzle game full of fun emoji puzzle games? Then, this emoji puzzle quiz game is for you Fun guessing matching games and connecting emoji levels are a lot of fun and sort of find the emoji and pair matching game or puzzle game. You have to match the right emoji with the other to complete guessing game level. How engaging and fun to play this Emoji puzzle fun puzzle game? Well, it provides you with variety of fun emoji matching games levels. You never get bore with these emoji puzzles. As you play the matching games, you start with one to one connecting pairs to increase difficulty and fun comes more column pair matching puzzle. You make guess to pair the emojis for these puzzle games and as you make matching with all connection, a lot of levels to make your day full of joy. There are 4 main levels can be experience like match two columns, three columns, drag and drop levels and drag to sections. All are very enjoyable fun matching games for you. Hints are available to help solve in the puzzle matching games. You tap on the hint button and line guide available to help you for correct answer. But, you must have sufficient star for it. Game has awesome UIs and decent good experience vibration on each match in game. As you play you feel some difficulty in levels while match game. So, What are you waiting for? Try all in fun emoji puzzle matching games. Enjoy!