• فارسی
  • English

توضیحات اتصال حیوانات

 5000 سطح با بیش از 50 حیوان، 100 درصد آفلاین، بدون نیاز به اینترنت یا فای، بسیار سبک، همیشه بدون اتلاف باتری بازی کنید.
بازی در ابتدا آسان است و با پیشرفت شما با سطوح چالش برانگیز زیادی روبرو خواهید شد.
تغییرات نسخه 1.0.45:
رفع اشکال و پیشرفت های کلی

The description of Connect Animal

- 5000+ Levels
- 50+ Animals
- 100% offline, no needs internet or wifi
- Extremely lightweight, play at all times without wasting battery
- It's easy at the beginning and as you progress you will face a lot challenging levels.
- Classic gameplay, Simply addictive

HOW TO PLAY:
- Connect 2 similar images with up to 3 straight lines
- Each level will limit time, game over when time runs out
- Take advantage of power ups

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»