• فارسی
  • English

توضیحات هفت نقطه - ادغام پازل

هفت نقطه - ادغام پازل یک پازل منطقی فریبنده برای تمرین مغز است، که برای تمام سنین و ساعت ها بازی مناسب است.

این یک بازی تقویت‌کننده جذاب مغز است، که در آن بازیکنان باید سه یا چند تاس مجاور را با هم تطبیق دهند تا آنها را به صورت افقی، عمودی یا هر دو ادغام کنند. هرچه ترکیب بزرگتری ایجاد و جمع آوری کنید، امتیاز بیشتری کسب می کنید. فراموش نکنید که از تقویت کننده های قدرتمند استفاده کنید، تا ترکیب را آسان تر و از تمام شدن حرکات جلوگیری کنید.

ویژگی های بازی Seven Dots - Merge Puzzle - هفت نقطه - ادغام پازل:
  • سه یا چند تاس مجاور را مطابقت دهید تا آنها را به صورت افقی، عمودی یا هر دو ادغام کنید
  • اگر جایی برای قرار دادن تاس نباشد، بازی تمام می شود
  • تقویت کننده های قدرتمند
  • طراحی بازی جذاب
  • بدون محدودیت زمانی
تغییرات نسخه 2.2.3:
رفع اشکال و پیشرفت های کلی.

The description of Seven Dots - Merge Puzzle

🎲 SEVEN DOTS should be a great puzzle merge game because it always requires calculating a few steps forward.

Combined dice merge and domino puzzle, 🎲 SEVEN DOTS delivers an enticing logic puzzle and great IQ exercise that is suitable for all ages to play for hours.

This is a fascinating brain-boosting game, where players need to match three or more adjacent dice of same to merge them horizontally, vertically, or both. The bigger combo that you create and collect, the higher score you get. Don’t forget to use powerful boosters, including Trash and Grenade, to make combo easier and avoid running out of moves!

* Drag the dice to move them.
* Match three or more adjacent dice of same to merge them horizontally, vertically, or both.
* The game will be over if there is no room to put dice.
* Powerful boosters: Trash and Grenade.
* Fascinating game design.
* No time limit.