• فارسی
  • English

توضیحات کاشی کاری - بازی های تطبیقی

کاشی کاری یک بازی تطبیق کاشی با نام تجاری جدید است. این یک بازی ماهجونگ معمولی یا بازی های منطبق نیست، اما یک بازی کاملاً جدید را به شما ارائه می دهد. برای حل پازل های چالش برانگیز، 3 کاشی مشابه را مطابقت دهید. در ابتدا آسان است و با پیشرفت شما با سطوح چالش برانگیز زیادی روبرو خواهید شد. بازی همیشه برای حل سطوح به منطق و استراتژی خوب نیاز دارد. پس از تسلط بر مهارت ها، از بازی هیجان انگیز لذت خواهید برد. بازی برای همه سنین بسیار مناسب است.
تغییرات نسخه 1.8.51:
رفع اشکال و پیشرفت های کلی

The description of Tiledom - Matching Games

Tiledom is a brand new tile matching game! It’s not an ordinary mahjong or matching games , but will offer you a completely new game play. Match 3 same tiles to solve challenging puzzles. It’s easy at the beginning and as you progress you will face a lot challenging levels. Game always need good logic and strategy to solve levels. Once you master the skills, you will enjoy the exciting game. Tiledom suits very well for all ages.

How to Play:

Tap and move any tile onto the board. Match 3 same tiles on the board to clear it. Do clearing as fast as possible to collect more stars. Puzzle will complete when all tiles are cleared. Game will fails if you have seven or more tiles on the board.

"Emojis used in the game default theme" are by https://openmoji.org is licensed under CC BY-SA 4.0

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»